INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Wstęp

Marszałek Jerzy Leszczyński

Wsparcie na start i rozwój

podpis

Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przeznaczyliśmy ponad 50 milionów euro na instrumenty zwrotne, a mówiąc prościej – pożyczki. Półtora roku temu Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na podstawie której został utworzony tzw. fundusz funduszy, finansujący pożyczki właśnie ze środków programu regionalnego. Ich przyznawaniem zajmują się wybrani przez BGK pośrednicy.

Pożyczki unijne to dobra oferta dla przedsiębiorców. Pozwalają bowiem na sfinansowanie przedsięwziąć rozwojowych firm. To też wsparcie na start dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę z biznesem. Z pożyczek korzystać mogą również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które chcą np. przeprowadzić termomodernizację budynków mieszkalnych.
Komisja Europejska podkreśla, że instrumenty zwrotne będą podstawą unijnego wsparcia w kolejnej perspektywie. Dlatego warto już teraz poznać zasady ich działania.

W pierwszym w tym roku numerze informatora „Zmieniamy Podlaskie” poświęcamy tematowi pożyczek unijnych sporo miejsca, ale przedstawiamy też m.in. projekt zrealizowany przez gminę Rajgród, polegający na budowie nowoczesnej oczyszczalni ścieków i wodociągu. To ważna inwestycja dla mieszkańców oraz turystów, którzy w sezonie letnim licznie odwiedzają te tereny. Zapraszamy przedsiębiorców do korzystania z dotacji na udział w targach i misjach gospodarczych. Pokazujemy pierwsze efekty realizacji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, czyli nowego narzędzia w ramach programu regionalnego, wspierającego przedsięwzięcia lokalnych społeczności. Podsumowujemy także pierwszy konkurs na rewitalizację, który cieszył się dużym zainteresowaniem m.in. wśród podlaskich samorządów.

Liczę, że zarówno tematy poruszone w tym numerze informatora RPOWP, jak również jego odświeżona szata graficzna spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem.

Życzę miłej lektury!

 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]