INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Aktualności

Podpisanie umowy między Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

28 marca została podpisana umowa między Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego.

Umowa opiewa na 17,4 mln zł, z czego 16,2 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, a 1,2 mln zł to pieniądze pośrednika – WFOŚiGW.

– To już kolejna odsłona naszej współpracy z BGK. Cieszę się, że fundusz funduszy tak prężnie działa – powiedziała Anna Naszkiewicz, wicemarszałek województwa, nawiązując do umowy, jaką Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał pod koniec 2016 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której został utworzony fundusz (tzw. fundusz funduszy) w celu zapewnienia wsparcia finansowego z RPOWP 2014-2020 dla kilku pożyczek. Wartość tej umowy to blisko 267 mln zł.

Więcej o pożyczkach z RPOWP
na stronach 6-8.

 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]