INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Aktualności

5 mln zł dotacji dla Zambrowa i Suchowoli

Energooszczędne źródła światła i ciepła

Dotacje z programu regionalnego dla Zambrowa, Kolna i Suchowoli

Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie nowoczesnych źródeł ciepła w 86 budynkach jednorodzinnych – kotły kondensacyjne gazowe zastąpią węglowe. Miasto kupi również system pomiaru stężenia pyłu.

Miasto Kolno również zmodernizuje oświetlenie uliczne (854 sztuk), zamontuje też układ sterowania oświetleniem ulicznym i system pomiaru zanieczyszczeń. Na tę inwestycję dotacja wynosi 1 mln zł.

Gmina Suchowola 1 mln zł dotacji przeznaczy na wymianę 502 ulicznych opraw oświetleniowych na ledowe i zainstaluje 16 zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem. A w 18 domach wymieni kotły opalane węglem na te wykorzystujące pellet. Suchowola również zamontuje stację pomiarów stężenia pyłu, aby monitorować jakość powietrza.
Samorządy te wzięły udział w konkursie z poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Dotacje otrzymały wcześniej: Szczuczyn (683 tys. zł), Dąbrowa Białostocka (970 tys. zł), Mońki (956 tys. zł) i Sejny (285 tys. zł).

 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]