INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Aktualności

Komitet

Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

Zatwierdził również kolejne kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.

W XIV posiedzeniu KM uczestniczyły również przedstawicielki Komisji Europejskiej: Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Aneta Sobotka z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Komitet zatwierdził zmienione kryteria wyboru projektów. Zmiany te wynikały głównie z nowych wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które weszły w życie w marcu. Ponadto przyjął zmiany w samym programie. Wynikają one m.in. z obowiązywania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, ze zmiany Umowy Partnerstwa, a także z doświadczeń we wdrażaniu RPO.

Dzięki przyjętym modyfikacjom więcej pieniędzy ma zostać przeznaczonych m.in. na transport kolejowy, multimodalny, odnawialne źródła energii czy infrastrukturę zdrowotną. Czy tak się stanie? Zależy od Komisji Europejskiej, do której zostaną przesłane projektowane zmiany.

 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]