INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Aktualności

Numer infolinii - 8013 0 8013

Konsultacje na temat zamówień publicznych

Masz pytania dotyczące zamówień publicznych lub bazy konkurencyjności? Umów się na spotkanie z doradcą

Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. Aby pomóc naszym beneficjentom, uruchomiliśmy punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać poradę w tej sprawie.

Doradcy w punkcie konsultacyjnym to wykwalifikowana kadra, z bogatym doświadczeniem zawodowym – specjaliści ds. zamówień publicznych i prawnicy. Udzielają informacji w każdy czwartek, w godzinach 9-12, ale warto wcześniej umówić się na spotkanie (nr infolinii 8013 0 8013). Można też wysłać pytanie konsultantowi na adres: konsultacjerpowp@wrotapodlasia.pl. Powinno ono zawierać opis problemu oraz dane do kontaktu.

Punkt działa w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku (na parterze). Zapraszamy do skorzystania z jego usług przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i wszystkich, którzy w obecnej perspektywie są zobowiązani do stosowania zasad PZP czy bazy konkurencyjności.

 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]