INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Aktualności

Umowy z firmami, które prowadzą swoją działalność na obszarze Natura 2000

Natura 2000 przyjazna dla biznesu

W kwietniu zostały zawarte umowy z firmami, które prowadzą swoją działalność na obszarze Natura 2000

Wzięły one udział w konkursie z działania 1.5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd Województwa Podlaskiego wyłonił do dofinansowania prawie 40 projektów.

Inwestycje dotyczą różnych branż, m.in. metalowej, drzewnej, a nawet szkutniczej czy turystycznej. I tak, np.: Pegazus Boats ze Sztabina będzie produkować nowy model łodzi motorowej, a Nature Travel przebuduje budynek w Białowieży i wyposaży w linię do produkcji piwa o unikalnej recepturze.

– Podlaskie obszary Natura 2000 powinny być przyjazne dla biznesu. Dlatego w Regionalnym Programie Operacyjnym mamy działanie 1.5, dzięki któremu firmy funkcjonujące na terenach, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnymi ograniczeniami, mogą realizować przyjazne środowisku inwestycje i zwiększać zatrudnienie – mówi wicemarszałek Maciej Żywno.

Dzięki dofinansowanym projektom powstanie 213 miejsc pracy w gminach, gdzie obszary Natura 2000 stanowią co najmniej 18,12 proc. – To pokazuje, że w naszym regionie potrafimy zachować równowagę pomiędzy ochroną dziedzictwa przyrodniczego a wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości – podkreśla Maciej Żywno.

 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]