INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Informacje

Nie wiesz? Zapytaj

Czym zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Instytucja Rzecznika Funduszy Europejskich została wprowadzona w 2017 roku, w ramach nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej. Rzecznik został powołany po to, by jeszcze bardziej zaangażować wnioskodawców, beneficjentów oraz podmioty zainteresowane wdrażaniem Funduszy Europejskich w wypracowanie optymalnych rozwiązań dotyczących realizacji programów operacyjnych. Do RFE w województwie podlaskim mogą zgłaszać się osoby i podmioty, które chcą przedstawić własne propozycje usprawnień lub wskazać ewentualne utrudnienia w realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do kontaktu – e-mail: rzecznikrpo@wrotapodlasia.pl, tel.: 85 665 41 66.
Szczegółowe informacje o pracy Rzecznika Funduszy Europejskich znajdują się na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl

Jestem zainteresowana założeniem własnej firmy. Czy mogę otrzymać wsparcie na ten cel?

W ramach działania 2.3 RPOWP zostało wyłonionych 19 pośredników, którzy udzielają wsparcia na założenie działalności gospodarczej. Obejmuje ono doradztwo i szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, przyznanie dotacji inwestycyjnej (w wysokości ok. 23–24 tys. zł) oraz wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy funkcjonowania firmy (doradcze i finansowe – przez pierwsze pół roku do 1850 zł, przez kolejne pół – opłacane są składki ZUS).

Należy pamiętać, że ta pomoc nie jest dla wszystkich. Uczestnikami projektów realizowanych przez pośredników mogą być osoby bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo od 30. roku, które jednocześnie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli osoby po 50. roku, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. Warto podkreślić, że osoby te nie mogą, w ostatnich 12 miesiącach, poprzedzających przystąpienie do projektów, prowadzić działalności gospodarczej.

Czy projekty, w ramach których przyznawane jest wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej już się rozpoczęły?

W ostatnich tygodniach Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał 11 umów z pośrednikami, którzy rozpoczynają realizację tych przedsięwzięć. Szczegóły rekrutacji uczestników są dostępne na stronach internetowych poszczególnych pośredników. Natomiast bardziej szczegółowe informacje o tych podmiotach oraz subregionach, w których działają, są dostępne na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl

 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]