INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Pożyczki unijne

Pożyczki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Pożyczki na wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Dla mikro- i małych przedsiębiorstw na przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze usług, a także na zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach (bez ograniczeń branżowych) na terenie województwa podlaskiego.

 • Maksymalna kwota pożyczki – 1 mln zł
 • Maksymalny okres spłaty – 60 miesięcy
 • Prowizja – 0 procent

Pośrednicy:

 • Konsorcjum ECDF S.A./Mega Sonic S.A., ul. Kościuszki 102, 16-400 Suwałki,
  nr tel.: 87 566 59 48, e-mail: pozyczki.podlaskie@ecdf.pl
 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A, ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok, nr tel.: 85 307 01 05

Pożyczki termomodernizacyjne dla MSP

Dla mikro-, małych i średnich firm na finansowanie projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w tym na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz na głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków.

 • Maksymalna kwota pożyczki – 1 mln zł
 • Maksymalny okres spłaty – 120 miesięcy
 • Prowizja – 0 procent
 • Wkład własny przedsiębiorcy – 0 procent
 • Pośrednik: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, nr tel.: 85 740 86 76; 85 740 86 83, fax: 85 740 86 85, e-mail: pozyczki@pfrr.pl

Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo od 30. roku życia, na: bieżącą działalność, pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowanie lokalu, usługi księgowe lub inne cele, które pomogą w uruchomieniu własnego biznesu.

 • Maksymalna wartość pożyczki – 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie to 90 tys. zł)
 • Maksymalny okres spłaty – 7 lat
 • Pośrednik: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Aleja Legionów 141, 18-400 Łomża, nr tel.: 86 219 88 65, e-mail: farr@farr.pl

Pożyczki termomodernizacyjne w sektorze mieszkaniowym

Dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego na inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (np. modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne).

 • Maksymalna kwota pożyczki – 1 mln zł
 • Maksymalny okres spłaty – 120 miesięcy
 • Prowizja – 0 procent
 • Pośrednik: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, nr tel.: 85 746 02 41

Dane kontaktowe i przekierowania na strony poszczególnych operatorów pożyczek znajdują się na stronie:
rpo.wrotapodlasia.pl -> Lista Pośredników Finansowych

Wszelką pomoc w tym zakresie można otrzymać w jednym z trzech punktów informacyjnych Funduszy Europejskich:

Białystok – ul. Poleska 89, tel. 8013 0 8013

Łomża – ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, tel. 86 216 33 26

Suwałki – Osiedle II 6a, tel. 87 563 02 11

 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]