INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dobre praktyki

Przecięcie wstęgi w Rajgrodzie

Uroczyste otwarcie oczyszczalni w Rajgrodzie odbyło się 6 kwietnia | fot. UM w Rajgrodzie

Rajgród ma nową oczyszczalnię ścieków

Inwestycja powstała przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego

Samorząd województwa dysponuje doskonałym narzędziem wspierania inwestycji. Jest nim Regionalny Program Operacyjny. Dotacje na tego typu projekty, jak budowa oczyszczalni ścieków i wodociągu w Rajgrodzie, służą przede wszystkim lokalnej społeczności. Podnoszą jakość życia, stwarzają lepsze warunki dla turystów odwiedzających te tereny, przyczyniają się też do poprawy stanu środowiska – mówi wicemarszałek Maciej Żywno, który otrzymał od władz Rajgrodu specjalne podziękowanie za zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia.

Skorzystają mieszkańcy

W ramach projektu została wybudowana komunalna oczyszczalnia ścieków oraz wodociąg o długości 2,26 km (obejmujący ulice: Szkolną i Zabielskiego oraz Opartowo i Podchoinki). Dzięki temu z zaopatrzenia w wodę skorzysta dodatkowo 345 osób, a z infrastruktury ściekowej – prawie 1,3 tys. – Nowa oczyszczalnia pozwoli w przyszłości na zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków. W tej chwili jest w stanie przyjąć podwójną ilość ścieków, w stosunku do poprzedniej oczyszczalni. Realizacja inwestycji z pewnością przyczyni się do poprawy jakości oczyszczanych ścieków, a jednocześnie do zmniejszenia ilości wprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych oraz strat wody – mówi Ireneusz Gliniecki, burmistrz Rajgrodu.

Innowacyjne oczyszczanie

W oczyszczalni zastosowano technologię, która zwiększa jej odporność na zakłócenia oraz pozwala zmniejszyć wielkość bloku biologicznego. Dodatkowo (choć zgodnie z przepisami nie musi tego robić) obiekt będzie usuwać związki azotu i fosforu. Co ważne, te dodatkowe funkcje nie spowodowały konieczności powiększenia zbiornika oczyszczalni i nie zwiększyły znacząco kosztów inwestycji.
Burmistrz Ireneusz Gliniecki zaznacza, że również pod względem nowoczesności sieci wodociągowej Rajgród dogania już średnie miasta.

RPO to duże wsparcie

– Gdyby nie środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym z RPO, gmina Rajgród nie zrealizowałaby większości inwestycji, które od lat służą lokalnej społeczności. Pomoc w postaci dofinansowania jest olbrzymim wsparciem dla samorządu – podkreśla Anna Drapczuk, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie. – Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci wodociągowej jest pierwszym projektem, który udało się zrealizować w ramach nowej perspektywy – dodaje.
Warto przypomnieć, że w poprzedniej perspektywie Rajgród zdobył m.in. dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł na budowę kanalizacji i wodociągu w ulicach: Ostejki, Piaski, Żabiej, Plancik i Warszawskiej.

Projekt:

Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie
oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie 

Beneficjent:

Gmina Rajgród 

Wartość projektu:

6 822 318,00 zł

Wartość dofinansowania:

3 533 391,95 zł

 • aktualności

  Komitet Monitorujący przyjął zmiany w programie

  Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji […]

 • aktualności

  Energooszczędne źródła światła i ciepła

  Miasto Zambrów otrzyma blisko 3 mln zł na wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego (w prawie 1600 latarniach w mieście) oraz na zamontowanie […]

 • aktualności

  Konsultacje na temat zamówień publicznych

  Podmioty, które realizują projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, przy wyłanianiu wykonawcy obowiązują określone procedury. Nie zawsze jednak wiadomo, jak je stosować. […]

 • aktualności

  Zabytkowa kaplica zostanie odnowiona

  Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez LGD Kanał Augustowski. Umowę na jego realizację podpisali: Bogdan Dyjuk, członek Zarządu […]

 • aktualności

  Atrakcyjne pożyczki dla wspólnot i spółdzielni

  Dzięki niej WFOŚiGW będzie udzielał wyjątkowo korzystnych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do […]