INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

15 lat w UE

15 lat w Unii Europejskiej. Województwo podlaskie

Dzięki Funduszom Europejskim nasz region bardzo się rozwinął. Powstały nowe firmy, miejsca pracy, drogi, tereny inwestycyjne, zmodernizowane zostały szkoły, uczelnie i szpitale, duża pomoc została też przeznaczona na odnawialne źródła energii i gospodarkę niskoemisyjną. To inwestycje twarde, ale jak wiele działo się w sferze społecznej! Mieszkańcy podnosili kompetencje i umiejętności na szkoleniach i warsztatach, dzięki dotacjom zakładali działalność gospodarczą, zyskiwali samodzielność

Województwo podlaskie od 2004 roku zrealizowało blisko 12 tys. projektów, na które otrzymaliśmy 20 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Jak je zainwestowaliśmy?

− W poprzedniej perspektywie i na początku naszego członkostwa w Unii województwo podlaskie odrabiało przede wszystkim zapóźnienia rozwojowe, ponieważ nasz region przez wiele lat był niedoinwestowany. Realizowane były wówczas głównie projekty infrastrukturalne – budowa i modernizacja dróg, kanalizacji, zakup wyposażenia do szkół, uczelni, szpitali czy inwestycje w parki maszynowe w firmach – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – W tej perspektywie nacisk kładziemy na projekty badawczo-rozwojowe, transfer nauki i biznesu, zwłaszcza w obszarach naszych inteligentnych specjalizacji, takich jak m.in. przemysł rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, sektor medyczny czy ekoinnowacje – podkreśla marszałek. I dodaje: – Naszym priorytetem jest zwiększanie konkurencyjności regionu i rozwój gospodarczy. Ale bez zbudowania bazy infrastrukturalnej nie moglibyśmy przejść do tego etapu. Zawdzięczamy go w dużej mierze Funduszom Europejskim.

Efekty pomocy z Funduszy Europejskich to m.in.:

Blisko 9 tys. nowych miejsc pracy

Ponad 2,5 tys. przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc

Ponad 25 tys. osób w gospodarstwach domowych, podłączonych do sieci kanalizacyjnej (230 km sieci kanalizacyjnej)

Ponad 30 tys. osób w gospodarstwach domowych, podłączonych do sieci wodociągowej (121 km sieci wodociągowej)

3,5 tys. km sieci internetu szerokopasmowego

725 km wybudowanych i przebudowanych dróg

Ponad 800 tys. specjalistycznych badań medycznych, na kupionym dzięki dotacjom sprzęcie

W tym RPOWP (2007-2013 i 2014-2020)

Prawie 7 tys. nowych miejsc pracy

Ponad 1000 projektów zrealizowanych przez podlaskich przedsiębiorców

148 ha terenów inwestycyjnych

558 km nowych lub zmodernizowanych dróg

45 km wybudowanej sieci wodociągowej

80 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej

642 km wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego

44 tys. jednostek wytwarzania energii z OZE

Ponad 100 tys. uczniów, którzy skorzystali z projektów dydaktycznych

14 tys. osób długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo, którym udzielono wsparcia

Blisko 8 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z pomocy

473 zabytki objęte wsparciem

96 nowych produktów turystycznych

171 wybudowanych/przebudowanych obiektów turystycznych

51 doposażonych instytucji ochrony zdrowia

502 tys. specjalistycznych badań medycznych

359 uruchomionych usług on-line

Unia Europejska w liczbach

 • aktualności

  Cele na 2019 rok wykonane!

  Zasada n + 3 określa okres na rozliczenie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Wnioski o płatność, składane przez beneficjentów, przekładają się na […]

 • aktualności

  9 milionów dla przedsiębiorstw. Na badania i rozwój

  Firmy te wzięły udział w konkursie z poddziałania 1.2.1 (Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach) […]

 • aktualności

  Czekamy na informację od beneficjentów. Pochwalcie się projektem, a my go wypromujemy

  Czasami projekt może się wydać Państwu zbyt skromny, może mniej ważny. Ale tak nie jest. To jest Wasz sukces! Wasz […]

 • aktualności

  Choroszcz ma piękny rynek

  Rewitalizacja była możliwa dzięki dotacji z RPOWP. Inwestycja miała o wiele większy zakres: został również przebudowany układ komunikacyjny – zamiast ronda powstała […]

 • aktualności

  Nowy angiograf w „Śniadecji”

  Nowy angiograf będzie wykorzystywany w leczeniu chorób kardiologicznych, które należą do najczęstszych przyczyn zgonów. Zakup urządzenia został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. […]