INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Pytania

Nie wiesz? Zapytaj

Firma informatyczna z siedzibą w Białymstoku zaplanowała wdrożenie efektów projektu poprzez udzielenie licencji na korzystanie z systemu informatycznego firmom z innych województw. Czy wnioskując w konkursie z poddziałania 1.2.1 taka firma może otrzymać punkty w kryterium nr 5 w ramach oceny projektu?

Tak, firma informatyczna ma możliwość otrzymania punktów w tym kryterium, jeżeli jej siedziba znajduje się na terenie województwa podlaskiego i zadeklaruje wdrożenie rezultatów projektu na terytorium RP. Działanie przedsiębiorstwa powinno jednak przyczynić się do rozwoju krajowej lub regionalnej gospodarki bądź zwiększenia jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Może to być m.in. powstanie nowych miejsc pracy, zwiększenie eksportu produktów, technologii i usług na terenie regionu lub kraju.

Czy można jeszcze w bieżącym roku składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego poddziałania 3.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki?

Wciąż jest możliwość składania wniosków w ramach poddziałania 3.3.1. Aktualnie trwa druga runda konkursu, która zakończy się 31 lipca. Z kolei od sierpnia do końca listopada zostanie przeprowadzona trzecia runda konkursowa. Przypominamy, że wnioski mogą składać podmioty takie jak: organy prowadzące szkoły lub placówki naukowe, pracodawcy i przedsiębiorcy, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu oraz powiązania kooperacyjne.

Ile jeszcze naborów z działania 5.1 (energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii) zostanie ogłoszonych do końca 2019 roku?

Z początkiem lipca rozpoczął się nabór dotyczący budowy nowych lub zwiększenia mocy istniejących jednostek wytwarzania energii z OZE oraz przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw (typy projektów nr 1 i 2 z SZOOP RPOWP). Natomiast na początku grudnia wystartuje nabór dotyczący inwestycji związanych z budową nowych jednostek wykorzystujących instalacje ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych (typ projektów nr 4 z SZOOP), w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne. Nie zostaną objęte wsparciem te budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza.

 • aktualności

  Cele na 2019 rok wykonane!

  Zasada n + 3 określa okres na rozliczenie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Wnioski o płatność, składane przez beneficjentów, przekładają się na […]

 • aktualności

  9 milionów dla przedsiębiorstw. Na badania i rozwój

  Firmy te wzięły udział w konkursie z poddziałania 1.2.1 (Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach) […]

 • aktualności

  Czekamy na informację od beneficjentów. Pochwalcie się projektem, a my go wypromujemy

  Czasami projekt może się wydać Państwu zbyt skromny, może mniej ważny. Ale tak nie jest. To jest Wasz sukces! Wasz […]

 • aktualności

  Choroszcz ma piękny rynek

  Rewitalizacja była możliwa dzięki dotacji z RPOWP. Inwestycja miała o wiele większy zakres: został również przebudowany układ komunikacyjny – zamiast ronda powstała […]

 • aktualności

  Nowy angiograf w „Śniadecji”

  Nowy angiograf będzie wykorzystywany w leczeniu chorób kardiologicznych, które należą do najczęstszych przyczyn zgonów. Zakup urządzenia został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. […]