INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Wywiad

Pracujemy na dobre wyniki

Podlaskie zasługuje na to, by znaleźć się w gronie liderów wykorzystujących środki unijne – mówi marszałek Artur Kosicki

Podlaskie jest na 14. miejscu, jeśli chodzi o rozliczenie RPO. To dobry wynik?

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego: To zdecydowanie lepszy wynik w rankingu. Pod koniec 2018 roku oraz wiele miesięcy wcześniej nasz region znajdował się na ostatnim, 16. miejscu. W tym roku widać wyraźne przyspieszenie realizacji RPO. Jesteśmy w czołówce regionów, jeśli chodzi o postęp w rozliczaniu i kontraktacji. Do tego, w odróżnieniu od sytuacji z 2018 roku, w tym roku nasze województwo nie będzie musiało obawiać się utraty środków z RPO za niezrealizowanie tzw. zasady n+3. Cel na ten rok osiągnęliśmy już w połowie czerwca.

Mamy więc powody do satysfakcji, choć nadal wiele ciężkiej pracy przed nami. Trzeba pamiętać, że inne regiony nie stoją w miejscu i starają się w rankingu realizacji RPO wypaść jak najlepiej. Dlatego pracujemy dalej na dobre wyniki, bo Podlaskie zasługuje na to, by znaleźć się w gronie liderów wykorzystujących środki unijne.

A zatem sytuacja wyraźnie się poprawiła?

Tak i duża w tym zasługa pracowników departamentów urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnych za realizację programu. To dzięki ich zaangażowaniu i pracy przyspieszyła ocena projektów. Na przykład, wnioski w ramach konkursu na termomodernizację, którego budżet wynosił 80 mln zł, zostały ocenione zaledwie w pięć miesięcy – zgodnie z celem, wyznaczonym przez Zarząd Województwa.

Uważam, że młodzież ma ogromny potencjał. Trzeba go tylko dobrze wykorzystać. Dlatego zorganizowaliśmy dla studentów podlaskich uczelni specjalny konkurs – Moje województwo. Podlaskie 2030, w ramach którego mają szansę przedstawić swoją wizję rozwoju i swoje nieszablonowe pomysły na kształtowanie przyszłości regionu, której przecież są częścią.

Trwa aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Dlaczego jest ona tak ważna, także z perspektywy mieszkańców regionu?

Strategia pomoże określić, w jakim kierunku ma się rozwijać nasze województwo w kolejnych latach. Obowiązująca Strategia była przyjęta przez Sejmik Województwa Podlaskiego w 2013 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło, mamy inną sytuację gospodarczą i społeczną. Rząd realizuje Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która również powoduje konieczność zmian w polityce prowadzonej na szczeblu regionalnym.

To, jakie zapisy znajdą się w tym dokumencie, będzie miało odzwierciedlenie nie tylko w kolejnym programie regionalnym i dostępnych w jego ramach funduszach, ale też na całą politykę rozwoju regionu, wspieraną przez środki z budżetu województwa i budżetu państwa. Dlatego już teraz, w ramach aktualizacji Strategii, organizowane są spotkania z różnymi środowiskami, po to, by właśnie wspólnie wypracować najważniejsze cele i kierunki działań.

Na przykład?

Strategia nie może być dokumentem napisanym przez urzędników dla urzędników. Dlatego spotykamy się i rozmawiamy m.in. z przedsiębiorcami, samorządowcami, przedstawicielami podlaskich uczelni, a nawet… studentami. Może ktoś zapyta, dlaczego akurat dyskutujemy o Strategii z młodymi ludźmi. Uważam, że młodzież ma ogromny potencjał. Trzeba go tylko dobrze wykorzystać. Dlatego zorganizowaliśmy dla studentów podlaskich uczelni specjalny konkurs – Moje województwo. Podlaskie 2030, w ramach którego mają szansę przedstawić swoją wizję rozwoju i nieszablonowe pomysły na kształtowanie przyszłości regionu, której przecież są częścią.

Kończy się obecna perspektywa finansowa. Trwają przygotowania do kolejnej. Oprócz programu regionalnego, Podlaskie korzystało z Programu Polska Wschodnia. Jaka będzie jego przyszłość?

Jako przewodniczący Komisji ds. Polski Wschodniej przy Związku Województw RP intensywnie zabiegam, wspólnie z marszałkami wschodnich regionów, o to, by ten bardzo ważny program został utrzymany po 2021 roku. W maju zyskaliśmy zapewnienie ze strony Ministra Inwestycji i Rozwoju, że pomimo nie do końca przychylnego stanowiska Komisji Europejskiej, Polska chce ten program realizować. To bardzo dobra wiadomość i realna perspektywa dodatkowego wsparcia dla naszego województwa.

W tym roku widać wyraźne przyspieszenie realizacji RPO. Jesteśmy w czołówce regionów, jeśli chodzi o postęp w rozliczaniu i kontraktacji. Do tego, w odróżnieniu od sytuacji z 2018 roku, w tym roku nasze województwo nie będzie musiało obawiać się utraty środków z RPO za niezrealizowanie tzw. zasady n+3. Cel na ten rok mamy już teraz osiągnięty w 105 proc.

Nowe rozdanie funduszy unijnych z pewnością będzie wiązało się z różnymi zmianami…

Na pewno znacznie większą rolę, niż dotychczas, będą odgrywać tzw. instrumenty finansowe. Dostrzegając ten trend, postanowiliśmy, że ponad 9 mln zł z RPO, które zostało wcześniej przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego, wesprze wejścia kapitałowe w podlaskie start-upy. Jesteśmy jednym z prekursorów w zastosowaniu tego typu rozwiązania. Wiążemy z tym działaniem duże nadzieje. Liczę, że dzięki wejściom kapitałowym w regionie rozwinie się wiele firm z dużym potencjałem. Firm, które będą innowacyjne i konkurencyjne. A doświadczenia, które zbierzemy w trakcie jego realizacji, pomogą nam lepiej przygotować się do kolejnej perspektywy.

Jednym ze sposobów wzmacniania konkurencyjności regionu jest też rozwój nowoczesnych technologii.

Dlatego uważam, że bardzo ważną kwestią jest wdrażanie Przemysłu 4.0 w województwie podlaskim, a przede wszystkim stworzenie Doliny Rolniczej 4.0, która ma pomagać w rozwijaniu nowych technologii w rolnictwie, głównie związanych z produkcją żywności. Nasz region jest regionem rolniczym i trzeba ten potencjał odpowiednio wykorzystać. Samorząd województwa będzie wspierać tę inicjatywę, bo uważam, że mimo różnych trudności, ten projekt zakończy się sukcesem.

Dziękuję za rozmowę.

 • aktualności

  Cele na 2019 rok wykonane!

  Zasada n + 3 określa okres na rozliczenie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Wnioski o płatność, składane przez beneficjentów, przekładają się na […]

 • aktualności

  9 milionów dla przedsiębiorstw. Na badania i rozwój

  Firmy te wzięły udział w konkursie z poddziałania 1.2.1 (Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach) […]

 • aktualności

  Czekamy na informację od beneficjentów. Pochwalcie się projektem, a my go wypromujemy

  Czasami projekt może się wydać Państwu zbyt skromny, może mniej ważny. Ale tak nie jest. To jest Wasz sukces! Wasz […]

 • aktualności

  Choroszcz ma piękny rynek

  Rewitalizacja była możliwa dzięki dotacji z RPOWP. Inwestycja miała o wiele większy zakres: został również przebudowany układ komunikacyjny – zamiast ronda powstała […]

 • aktualności

  Nowy angiograf w „Śniadecji”

  Nowy angiograf będzie wykorzystywany w leczeniu chorób kardiologicznych, które należą do najczęstszych przyczyn zgonów. Zakup urządzenia został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. […]