INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Aktualności

RPOWP. Sprawozdanie przyjęte

Komitet Monitorujący RPOWP przyjął jednogłośnie sprawozdanie z wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego za 2018 rok

Przyjęcie sprawozdania przez Komitet jest konieczne, aby Instytucja Zarządzająca RPOWP mogła je przesłać do akceptacji Komisji Europejskiej, na co ma czas do końca czerwca 2019 roku. Komitet nadzoruje bowiem wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowisk naukowych. W XVII posiedzeniu KM uczestniczyła również przedstawicielka Komisji Europejskiej Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Komitet zatwierdził również zmienione kryteria wyboru projektów w działaniach: 2.2 (równowaga praca-życie) i 1.3 (wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach). Zmiana tych pierwszych wynikała z konieczności ich dostosowania do ustawy, która weszła w życie. Z kolei kryteria dla przedsiębiorców zostały uproszczone. Tak, aby przedsiębiorcom łatwiej było aplikować.

 • aktualności

  Cele na 2019 rok wykonane!

  Zasada n + 3 określa okres na rozliczenie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Wnioski o płatność, składane przez beneficjentów, przekładają się na […]

 • aktualności

  9 milionów dla przedsiębiorstw. Na badania i rozwój

  Firmy te wzięły udział w konkursie z poddziałania 1.2.1 (Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach) […]

 • aktualności

  Czekamy na informację od beneficjentów. Pochwalcie się projektem, a my go wypromujemy

  Czasami projekt może się wydać Państwu zbyt skromny, może mniej ważny. Ale tak nie jest. To jest Wasz sukces! Wasz […]

 • aktualności

  Choroszcz ma piękny rynek

  Rewitalizacja była możliwa dzięki dotacji z RPOWP. Inwestycja miała o wiele większy zakres: został również przebudowany układ komunikacyjny – zamiast ronda powstała […]

 • aktualności

  Nowy angiograf w „Śniadecji”

  Nowy angiograf będzie wykorzystywany w leczeniu chorób kardiologicznych, które należą do najczęstszych przyczyn zgonów. Zakup urządzenia został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. […]