INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Strategia

Uczestnicy warsztatów w Suwałkach rozmawiali o turystyce

Wszyscy tworzymy Strategię

Spotkania konsultacyjne oraz warsztaty przeprowadzone na terenie czterech podlaskich subregionów. Za nami bardzo ważny etap aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

To dokument, który wytyczy kierunki polityki regionalnej, ścieżki rozwoju naszego województwa. Powinien uwzględniać stanowiska różnych środowisk, dlatego samorząd województwa organizuje od początku roku różne spotkania na ten temat. Dyskusje toczyły się m.in. w gronie przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji rządowej, nauki i organizacji pozarządowych. Kolejnym etapem będą konsultacje społeczne, podczas których głos będą mogli zabrać wszyscy obywatele.

Trzech ekspertów

Aktualizacją Strategii zajmuje się samorząd województwa, któremu doradzają eksperci zewnętrzni, specjaliści od rozwoju regionalnego: prof. Jacek Szlachta, prof. Wojciech Dziemianowicz i prof. Bogusław Plawgo. Byli oni również współautorami obecnie obowiązującego dokumentu.
Poprowadzili warsztaty na temat konkurencyjności subregionów: ich potencjałów i barier. Odbyły się na terenie czterech miast województwa – w Bielsku Podlaskim (29 marca), Suwałkach (4 kwietnia), Łomży (11 kwietnia) i Białymstoku (16 kwietnia). W spotkaniach uczestniczyli m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu i nauki.

Potencjały subregionu bielskiego

Podczas warsztatów w Bielsku Podlaskim burmistrz Jarosław Borowski wskazał potrzebę formalnego utworzenia subregionu bielskiego, w którego skład weszłyby – powiat bielski, hajnowski i siemiatycki.

– Te powiaty są ze sobą integralnie związane i właśnie dlatego zależy nam, by zostały wydzielone jako odrębny subregion – argumentował.
Na początku spotkania eksperci wprowadzili uczestników w plany i cele przyszłej perspektywy finansowej dla regionu, natomiast Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP przedstawiła diagnozę województwa i stan prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Następnie odbyła się część praktyczna warsztatów, którą poprowadził profesor Wojciech Dziemianowicz. Uczestnicy najpierw podzielili się na grupy, a potem usiedli przy stołach i dyskutowali na temat atutów, a także barier rozwoju subregionu bielskiego.

Zebranie

W Łomży podkreślano atuty wyższych uczelni

Do zalet zaliczono m.in. czyste powietrze, przemysł drzewny i spożywczy, budownictwo i przedsiębiorczość mieszkańców. Minusem okazały się natomiast skomplikowane i biurokratyczne procedury, brak instalacji gazowej w subregionie i niska dostępność transportowa. Wskazano również potrzebę wspierania dużych, miejscowych firm.

Suwałki potrzebują rąk do pracy

Kolejne warsztaty odbyły się w Suwałkach. – Już wiele dla rozwoju miasta i subregionu suwalskiego udało się zrobić, ale jest co poprawiać. Trudno kilka lat temu było przewidzieć, że w Suwałkach będzie brakowało rąk do pracy – mówił obecny na spotkaniu prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
Inne przeszkody? Na pewno niska dostępność komunikacyjna, stan transportu kolejowego.

Są też plusy. Prezydent Suwałk poinformował, że zarówno w subregionie, jak i w samym mieście w ostatnich latach zwiększyła się znacząco baza hotelowa, co wpływa na wysoką jakość m.in. usług gastronomicznych.

Zebranie

Prof. Bogusław Plawgo zapoznał uczestników warsztatów w Bielsku Podlaskim z głównymi założeniami aktualizacji

Znaczna część dyskusji była poświęcona turystyce. – Na pewno nie zależy nam na turyście masowym. Nasza turystyka powinna być dopasowana do nas, bazować na ciszy, spokoju, relaksie, rowerach i widokach – proponowali uczestnicy.

Przemysł siłą Łomży

– Chcielibyśmy, aby nasze potrzeby miały odzwierciedlenie w Strategii – zaznaczył prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podczas spotkania w Łomży.
Podczas dyskusji jako jeden z najważniejszych potencjałów subregionu uczestnicy wskazali przemysł rolniczy i przetwórczy. Dobrze ocenili też łomżyńskie uczelnie wyższe, które kształcą na wysokim poziomie.

Za minus uznali natomiast niedopasowanie tego szkolnictwa do potrzeb pracodawców, a to może skutkować opuszczaniem subregionu przez najzdolniejszą młodzież.

Podobnie jak w przypadku Suwałk i Bielska Podlaskiego, uczestnicy zaakcentowali również potrzebę poprawy dostępności komunikacyjnej. Wymienili choćby brak autostrady, kolei szybkiego ruchu i lotniska.

O szkolnictwie w Białymstoku

W stolicy województwa odbyło się ostatnie spotkanie warsztatowe. Do atutów subregionu zaliczono prężnie rozwijającą się w branżę IT, robotyzację przemysłu, czyli przemysł 4.0, a także pomysł powstania Doliny Rolniczej 4.0.

Zebranie

W Białymstoku podkreślano rolę przemysłu 4.0

Sporo czasu poświęcono na dyskusję nad szkolnictwem zawodowym i wyższym. Brak wykwalifikowanych specjalistów w ważnych dziedzinach na podlaskim rynku oraz ucieczka młodzieży poza teren Białegostoku to, zdaniem uczestników, kluczowe problemy, wynikające z nieatrakcyjnej oferty szkolnictwa zawodowego.

Zgodnie przyznano, że istotną rolę w rozwoju subregionu odgrywa eksport. Ten temat wzbudził wiele emocji podczas spotkania.

Następnym etapem konsultacje

Nie były to jedyne wydarzenia poświęcone aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Przedstawiciele samorządu spotkali się z reprezentantami różnych środowisk. Byli również ciekawi opinii młodego pokolenia. Dlatego marszałek województwa ogłosił konkurs dla studentów, w ramach którego mieli zaprezentować własną wizję rozwoju regionu.

Kolejnym etapem aktualizacji SRWP będą konsultacje społeczne, które przewidziano jesienią tego roku. Wszyscy mieszkańcy regionu będą mieli okazję zabrać głos w sprawie przygotowanego projektu Strategii.

Konieczna aktualizacja

Obecnie obowiązująca Strategia została przyjęta przez Sejmik Województwa Podlaskiego 9 września 2013 roku. Choć jest to dokument tworzony przez samorząd, musi być dostosowany także do strategii krajowych, w tym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uchwalonej przez rząd w 2017 roku. Nowy model rozwoju ujęty w SOR spowodował konieczność m.in. aktualizacji strategii regionalnych.

 • aktualności

  Cele na 2019 rok wykonane!

  Zasada n + 3 określa okres na rozliczenie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Wnioski o płatność, składane przez beneficjentów, przekładają się na […]

 • aktualności

  9 milionów dla przedsiębiorstw. Na badania i rozwój

  Firmy te wzięły udział w konkursie z poddziałania 1.2.1 (Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach) […]

 • aktualności

  Czekamy na informację od beneficjentów. Pochwalcie się projektem, a my go wypromujemy

  Czasami projekt może się wydać Państwu zbyt skromny, może mniej ważny. Ale tak nie jest. To jest Wasz sukces! Wasz […]

 • aktualności

  Choroszcz ma piękny rynek

  Rewitalizacja była możliwa dzięki dotacji z RPOWP. Inwestycja miała o wiele większy zakres: został również przebudowany układ komunikacyjny – zamiast ronda powstała […]

 • aktualności

  Nowy angiograf w „Śniadecji”

  Nowy angiograf będzie wykorzystywany w leczeniu chorób kardiologicznych, które należą do najczęstszych przyczyn zgonów. Zakup urządzenia został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. […]