INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Aktualności

Gminy usuną azbest z dachów

Osiem samorządów otrzyma wsparcie na zagospodarowanie odpadów zawierających azbest

We wrześniu, decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego dofinansowanie na ten cel w wysokości 45,5 tys. zł zostało przyznane gminie Rajgród. W ramach projektu zaplanowany jest odbiór zdemontowanych pokryć dachowych z posesji mieszkańców gminy, ich transport oraz unieszkodliwienie (poprzez składowanie na wysypisku). Dzięki temu poprawi się stan środowiska, a także zdrowie mieszkańców.

Ale to nie pierwszy tego typu projekt wybrany do dofinansowania. Wcześniej Zarząd Województwa przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na usuwanie azbestu gminom: Bielsk Podlaski, Szypliszki, Krasnopol, Zambrów, Szepietowo, Nowe Piekuty i Grajewo. Wartość tych inwestycji to 738 tys. zł, dofinansowanie 580 tys. zł.

Gminy te wzięły udział w konkursie z działania 6.1. Efektywny system gospodarowania odpadami. Pozostałe projekty zgłoszone przez samorządy, po otrzymaniu pozytywnej oceny, również zostaną skierowane do dofinansowania.

 • aktualności

  Wsparcie na szkoły i przedszkola

  Gminy wzięły udział w konkursach, ogłoszonych w ramach ich Lokalnych Grup Działania, a dofinansowanie pochodzi z RPOWP na lata 2014-2020. Gmina Bargłów Kościelny należy […]

 • aktualności

  Firma Barter zbuduje pierwszy w regionie terminal intermodalny

  Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno, a ze strony firmy Barter SA – członkowie zarządu – Joanna […]

 • aktualności

  Podlaskie firmy pojadą na targi

  Na początku sierpnia Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 11 projektów zgłoszonych przez: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Balt-Yacht, Garnet Global, Centrum […]

 • aktualności

  Fałszywi doradcy

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymał już wiele sygnałów o nierzetelnych ofertach składanych przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione, a mających na […]

 • aktualności

  Pieniądze z RPO na lepszą opiekę ginekologiczną

  W grajewskim szpitalu zostanie przebudowany i doposażony Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Poradnia Ginekologiczna. Obiekt stanie się też bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji […]