INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Pytania

Nie wiesz? Zapytaj

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może się ubiegać o dotację w ramach działania 5.3.1?

Nie, spółdzielnia nie może się ubiegać o wsparcie w wymienionym działaniu. W przypadku efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym spółdzielnia może jednak liczyć na pożyczkę. Został wyłoniony operator: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, który udziela takiego wsparcia z RPOWP. Maksymalna kwota pożyczki sięga 1 miliona złotych, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 120 miesięcy. Oprocentowanie jest korzystniejsze niż oferty rynkowe.

Pożyczka jest skierowana do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa podlaskiego oraz towarzystw budownictwa społecznego na inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (np. modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne). Wyłączone z tego wsparcia są podmioty z terenu ZIT Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Łomży i Suwałk – one mogą występować o pomoc w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Co z osobami, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej?

Dla nich również mamy ofertę, mianowicie mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Skorzystają z nich osoby od 30. roku życia, bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo. Wartość tej pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia (ok. 90 tys. zł), a maksymalny okres spłaty to 84 miesiące. Pośrednikiem jest Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, która ma siedzibę w Łomży.

Dane kontaktowe i przekierowania na strony poszczególnych operatorów pożyczek znajdują się na stronie rpo.wrotapodlasia.pl

Czy mogę zmienić termin realizacji projektu, na który otrzymałem dofinansowanie z RPOWP?

W umowie precyzyjnie określony jest okres realizacji projektu. Zarówno rozpoczęcia, jak i zakończenia finansowego. Nie można go dowolnie przesuwać. Jeżeli beneficjent chce zmienić te terminy, musi złożyć pisemny wniosek do Instytucji Zarządzającej RPOWP i uzasadnić, dlaczego zaistniała taka konieczność. Jeśli otrzyma zgodę, będzie musiał podpisać aneks do umowy. I wtedy terminy, zawarte w aneksie, będą obowiązujące.

Może się też okazać, że termin zakończenia nie może zostać wydłużony, jeżeli taki warunek był podany w dokumentacji konkursowej naboru, w jakim został złożony wniosek beneficjenta.

 • aktualności

  Wsparcie na szkoły i przedszkola

  Gminy wzięły udział w konkursach, ogłoszonych w ramach ich Lokalnych Grup Działania, a dofinansowanie pochodzi z RPOWP na lata 2014-2020. Gmina Bargłów Kościelny należy […]

 • aktualności

  Firma Barter zbuduje pierwszy w regionie terminal intermodalny

  Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno, a ze strony firmy Barter SA – członkowie zarządu – Joanna […]

 • aktualności

  Podlaskie firmy pojadą na targi

  Na początku sierpnia Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 11 projektów zgłoszonych przez: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Balt-Yacht, Garnet Global, Centrum […]

 • aktualności

  Fałszywi doradcy

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymał już wiele sygnałów o nierzetelnych ofertach składanych przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione, a mających na […]

 • aktualności

  Pieniądze z RPO na lepszą opiekę ginekologiczną

  W grajewskim szpitalu zostanie przebudowany i doposażony Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Poradnia Ginekologiczna. Obiekt stanie się też bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji […]