INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Rewitalizacja

29 czerwca w Białymstoku podpisano umowy na 5 inwestycji

Nowe oblicze miast

Umowy na rewitalizację w ramach RPOWP podpisane. W regionie powstanie 11 inwestycji, wartych 57 mln złotych

Powstaną one w Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Wysokiem Mazowieckiem, Sokółce, Kolnie, Suwałkach, Choroszczy i Mońkach. To wynik pierwszego konkursu z działania 8.5 na rewitalizację. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 57 mln zł dofinansowania na 11 inwestycji rewitalizacyjnych (czyli zakładających odnowę) w regionie.

Dobrze wykorzystane pieniądze

Pod koniec czerwca przedstawiciele Zarządu Województwa podpisali umowy z miastem Hajnówka, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, gminą Sokółka i Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu na realizację pięciu projektów. Ich wartość to 36,2 mln zł, dofinansowanie – 27,7 mln zł. – Cieszę się, że możemy podpisać kolejne umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Widzimy, że kontraktacja wynikająca z założeń programu mocno przyspieszyła, praktycznie na każdym zarządzie akceptujemy wyniki konkursu na wielomilionowe kwoty – podkreślił marszałek Jerzy Leszczyński.

Umowy Sokółka

Dwie umowy podpisała Ewa Kulikowska, burmistrz Sokółki

– Takiego programu rewitalizacji w poprzednim RPO nie było, po raz pierwszy podpisujemy takie umowy – przypomniał wicemarszałek Maciej Żywno. I zaznaczył: – Projekt rewitalizacji zakłada, że miejsca, które będą przekształcone, zrewitalizowane, posłużą potem rozwiązaniu konkretnych problemów społecznych – czy to związanych z wykluczeniem, czy z funkcjonowaniem społeczności lokalnych, czy z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych. I to beneficjenci musieli w swoich wnioskach wykazać. Wszystkie samorządy, które miały szanse uzyskać środki, musiały przyjąć swoje gminne programy rewitalizacyjne, które zakładają znacznie szersze działanie aniżeli tylko te, na które dzisiaj od nas otrzymują pieniądze. To oznacza, że te samorządy musiały zwrócić uwagę na społeczności lokalne w różnych aspektach. I myślę, że te pieniądze będą bardzo dobrze wykorzystane.

Baseny, siłownia, remont kamienicy

Gmina miejska Hajnówka otrzyma 9,4 mln zł dotacji, które przeznaczy na rewitalizację osiedla „Chemiczna”: modernizację stadionu, budowę dwóch basenów, zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce, budowę placu zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem dofinansowanie w wysokości 6,7 mln zł wyda na przebudowę i remont swojego budynku. Gmina Sokółka zrealizuje dwa projekty. Dotację w wysokości 3,5 mln zł gmina przeznaczy na zagospodarowanie terenu wokół zalewu i stworzenie miejsca do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Ma się tam też pojawić m.in. ścieżka rowerowa, plenerowa siłownia i plac zabaw. A 2,5 mln zł pozwoli na rozbudowę kamienicy wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego 12. Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, dzięki dofinansowaniu 5,6 mln zł, wyremontuje budynek i utworzy w nim Centrum Aktywizacji Społecznej, zmodernizuje też salę widowiskową.

Bulwary i „Stara Łaźnia”

Również pod koniec czerwca w Suwałkach wicemarszałek Anna Naszkiewicz i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisali umowy na dofinansowanie z RPOWP dwóch miejskich inwestycji. Dotacja w wysokości 6,2 mln zł pozwoli na przebudowę budynku „Stara Łaźnia” oraz utworzenie bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza – zbudowane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe, nasadzona zieleń, zamontowane oświetlenie i elementy małej architektury, wyregulowane brzegi rzeki z umocnieniem podstawy skarp, zbudowany slip dla kajaków, przepławka dla ryb oraz kładka dla pieszych i rowerzystów. Natomiast Suwalski Ośrodek Kultury planuje remont i modernizację swojego budynku przy ulicy Noniewicza w Suwałkach (dotacja 3,7 mln zł).

– Miasto Suwałki jest świetnie przygotowane w kwestii pisania wniosków o środki unijne. Oba projekty znalazły się na szczycie listy rankingowej i otrzymały dofinansowanie w wysokości 80 proc. wartości całej inwestycji. Życzę, by przebiegły one sprawnie – mówiła Anna Naszkiewicz.

Trzymam kciuki

Kolejną umowę podpisała gmina Łapy, która za 8 mln zł dotacji postawi budynek na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebuduje plac Niepodległości w Łapach. Z kolei Bielski Dom Kultury rozbuduje i wyremontuje swój budynek. Inwestycja kosztuje 19,3 mln zł, dotacja z RPOWP wyniesie 6,7 mln zł. – Trzymam kciuki za załogę burmistrza Jarosława Borowskiego. Dom kultury to ważne miejsce w budowaniu tożsamości lokalnej społeczności – powiedział wicemarszałek Maciej Żywno.

Dotacja Łapy

Wiesław Kamieński, wiceburmistrz Łap, cieszył się z 8 mln zł dotacji dla gminy

Gmina Choroszcz przebuduje i utwardzi plac Brodowicza – zamontuje małą architekturę, oświetlenie placu i fontanny, ogrodzenie, scenę, wykona kanalizację deszczową, instalację uzdatniania wody i zasilania fontanny oraz hydrantów (dofinansowanie 1,5 mln zł). A gmina Mońki, dotację w wysokości 3,5 mln zł przeznaczy na budowę Mediateki (w budynku po dawnym kinie) i przebudowę amfiteatru.

Konieczne lokalne programy rewitalizacji

Konkurs skierowany był do różnych podmiotów, m.in. samorządów, organizacji pozarządowych, Kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dofinansowanie można było uzyskać na inwestycje infrastrukturalne, ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społeczno- gospodarczych.

Projekty muszą być realizowane wyłącznie na obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, w ośrodkach subregionalnych i powiatowych. A gmina, na terenie której dane przedsięwzięcie ma powstać, musi mieć zatwierdzony lokalny program rewitalizacji.

Rewitalizacja

 • aktualności

  Wsparcie na szkoły i przedszkola

  Gminy wzięły udział w konkursach, ogłoszonych w ramach ich Lokalnych Grup Działania, a dofinansowanie pochodzi z RPOWP na lata 2014-2020. Gmina Bargłów Kościelny należy […]

 • aktualności

  Firma Barter zbuduje pierwszy w regionie terminal intermodalny

  Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno, a ze strony firmy Barter SA – członkowie zarządu – Joanna […]

 • aktualności

  Podlaskie firmy pojadą na targi

  Na początku sierpnia Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 11 projektów zgłoszonych przez: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Balt-Yacht, Garnet Global, Centrum […]

 • aktualności

  Fałszywi doradcy

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymał już wiele sygnałów o nierzetelnych ofertach składanych przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione, a mających na […]

 • aktualności

  Pieniądze z RPO na lepszą opiekę ginekologiczną

  W grajewskim szpitalu zostanie przebudowany i doposażony Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Poradnia Ginekologiczna. Obiekt stanie się też bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji […]