INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Realizacja RPOWP

Rzecznik Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Instytucja Rzecznika FE została wprowadzona na mocy znowelizowanej ustawy wdrożeniowej (czyli ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw), określającej najważniejsze kwestie dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce.

Czym zajmuje się Rzecznik FE

Jest powołany w każdej instytucji, która odpowiada za realizację programów operacyjnych. Rolą Rzecznika Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest dbanie o interesy beneficjentów, w taki sposób, by ich spostrzeżenia, doświadczenia i uwagi dotyczące wdrażania programu dotarły do instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie RPOWP, czyli w tym przypadku – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Rzecznik

Państwa opinia jest ważna

Każda propozycja usprawnienia, informacja o trudnościach lub wskazanie dobrych praktyk w realizacji RPOWP może przyczynić się do poprawy skuteczności wdrażania programu.

Państwa opinia

Dlatego, jeśli chcą Państwo podzielić się swoimi sugestiami, warto zgłosić się do Rzecznika Funduszy Europejskich. Można to zrobić wysyłając e-mail
na adres: rzecznikrpo@wrotapodlasia.pl
lub dzwoniąc pod  nr tel. 85 66 54 166
lub tel. kom.  609 802 417.

Szczegółowe informacje o pracy Rzecznika Funduszy Europejskich znajdują się na stronie internetowej:

www.rpo.wrotapodlasia.pl

 • aktualności

  Wsparcie na szkoły i przedszkola

  Gminy wzięły udział w konkursach, ogłoszonych w ramach ich Lokalnych Grup Działania, a dofinansowanie pochodzi z RPOWP na lata 2014-2020. Gmina Bargłów Kościelny należy […]

 • aktualności

  Firma Barter zbuduje pierwszy w regionie terminal intermodalny

  Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno, a ze strony firmy Barter SA – członkowie zarządu – Joanna […]

 • aktualności

  Podlaskie firmy pojadą na targi

  Na początku sierpnia Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 11 projektów zgłoszonych przez: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Balt-Yacht, Garnet Global, Centrum […]

 • aktualności

  Fałszywi doradcy

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymał już wiele sygnałów o nierzetelnych ofertach składanych przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione, a mających na […]

 • aktualności

  Pieniądze z RPO na lepszą opiekę ginekologiczną

  W grajewskim szpitalu zostanie przebudowany i doposażony Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Poradnia Ginekologiczna. Obiekt stanie się też bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji […]