INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Aktualności

Wsparcie na szkoły i przedszkola

Zarząd Województwa przyznał dotacje gminom Bargłów Kościelny i Turośń Kościelna na zajęcia dla dzieci i nauczycieli

Gminy wzięły udział w konkursach, ogłoszonych w ramach ich Lokalnych Grup Działania, a dofinansowanie pochodzi z RPOWP na lata 2014-2020.

Gmina Bargłów Kościelny należy do LGD Biebrzański Dar Natury. Otrzyma 211 tys. zł dotacji (wartość 224 tys. zł) na zajęcia dla 14 uczniów i ośmiu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym. Dzieci wezmą udział w zajęciach z matematyki, programowania, nauczyciele w zajęciach doszkalających umiejętności komputerowe. Zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne, wyposażona sala komputerowa, kupione pomoce dydaktyczne.

Turośń Kościelna z LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. przeznaczy dotację na podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dla 50 dzieci (od 3 do 5 lat) i sześciu nauczycielek z Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej. Maluchy wezmą udział w zajęciach plastyczno-krawieckich, muzyczno-ruchowych, kulinarnych, matematycznych, bajkoterapii. Z kolei nauczyciele przejdą szkolenia na temat cyberbezpieczeństwa i wykorzystania komputerów w pracy z dziećmi. Wartość projektu to 88 tys. zł, dofinansowanie wyniesie 82 tys. zł.

 • aktualności

  Wsparcie na szkoły i przedszkola

  Gminy wzięły udział w konkursach, ogłoszonych w ramach ich Lokalnych Grup Działania, a dofinansowanie pochodzi z RPOWP na lata 2014-2020. Gmina Bargłów Kościelny należy […]

 • aktualności

  Firma Barter zbuduje pierwszy w regionie terminal intermodalny

  Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno, a ze strony firmy Barter SA – członkowie zarządu – Joanna […]

 • aktualności

  Podlaskie firmy pojadą na targi

  Na początku sierpnia Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 11 projektów zgłoszonych przez: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Balt-Yacht, Garnet Global, Centrum […]

 • aktualności

  Fałszywi doradcy

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymał już wiele sygnałów o nierzetelnych ofertach składanych przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione, a mających na […]

 • aktualności

  Pieniądze z RPO na lepszą opiekę ginekologiczną

  W grajewskim szpitalu zostanie przebudowany i doposażony Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Poradnia Ginekologiczna. Obiekt stanie się też bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji […]