NOWY NUMER
2 (40)
2019

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Pożyczki RPOWP

Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci pieniędzy? Skorzystaj z pożyczki

Możesz ją przeznaczyć na inwestycje lub założenie nowej firmy. Pożyczki są łatwo dostępne, nisko oprocentowane, mają długi termin spłaty

W poprzednim numerze informatora „Zmieniamy Podlaskie” opisaliśmy pożyczki termomodernizacyjne, dziś przyjrzymy się pożyczkom dla firm. Udzielają ich pośrednicy, a pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

– Nasza oferta jest bardzo konkurencyjna. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych zasadach, brak dodatkowych opłat i prowizji, a oprocentowanie jest bardzo niskie – na inwestycje w firmach wynosi tylko 0,5 proc., a na rozpoczęcie działalności zaledwie 0,2 proc. To propozycja nie do pobicia na rynku – mówi Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. – Nie stosujemy surowych kryteriów, nie wymagamy mnóstwa dokumentów, długiej historii kredytowej. Wychodzimy bowiem naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy nie mają czasu na drobiazgowe formalności. Mają pomysł na biznes, ale brakuje im pieniędzy na jego realizację. Wtedy z pomocą przychodzi nasza pożyczka – dodaje dyrektor.

Do firm już funkcjonujących skierowana jest pożyczka na wspieranie inwestycji, także dotyczących zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (czyli technologii przetwarzających informacje w formie elektronicznej) zarówno w firmach usługowych, jak i produkcyjnych. To bardzo ważny rodzaj wsparcia, ponieważ przedsiębiorstwa usługowe nie mogą korzystać z dotacji w ramach RPOWP. Tak atrakcyjna pożyczka wypełnia tę lukę.

Z kolei osoby od 30. roku życia bezrobotne i bierne zawodowo oraz osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub cywilno-prawnych oraz imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci mogą otrzymać wsparcie na założenie firmy. To blisko 100 tys. zł. Pieniądze można przeznaczyć na bieżącą działalność, pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowanie lokalu, usługi księgowe lub inne cele, które pomogą w uruchomieniu własnego biznesu.
Oto szczegóły:

Pożyczki na wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym, a także na zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach (bez ograniczeń branżowych) na terenie województwa podlaskiego.

Maksymalna kwota pożyczki – 1 mln zł
Maksymalny okres spłaty –7 lat
Okres karencji w spłacie – do 6 miesięcy
Oprocentowanie – 0,5 proc.
Prowizja – brak
Minimalny wkład własny – 5 proc.

Pośrednicy:
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A, ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok, tel.: 85 307 01 05
Fundusz Wschodni, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok, tel.: 85 307 01 05
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, tel.: 87 565 13 86
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, tel.: 85 740 86 68

Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dla osób od 30. roku życia bezrobotnych i biernych zawodowo oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, osób tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, osób pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz imigrantów (w tym osób polskiego pochodzenia) i reemigrantów, na: bieżącą działalność, pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowanie lokalu, usługi księgowe lub inne cele, które pomogą w uruchomieniu własnego biznesu.

Maksymalna wartość pożyczki – 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie to niecałe 97 tys. zł)
Maksymalny okres spłaty – 7 lat
Okres karencji w spłacie – do 12 miesięcy
Oprocentowanie – 0,2 proc.
Prowizja – brak
Minimalny wkład własny – niewymagany

Pośrednik:
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach,
aleja Legionów 141, 18-400 Łomża, ul. Polowa 45 (pokój 206),
18-400 Łomża, nr tel.: 519 549 870, e-mail: farr@farr.pl
lub Expert Consulting, ul. Lipowa 4 lok. 205, 15-427 Białystok,
tel. 693 408 160

Dane kontaktowe i przekierowania na strony poszczególnych pośredników znajdują się na stronie rpo.wrotapodlasia.pl (zakładka: znajdź dofinansowanie -> skorzystaj z instrumentów finansowych).

 • aktualności

  10 milionów z RPO. Na docieplenie budynków publicznych

  Jednym z beneficjentów jest powiat sokólski, który na termomodernizację czterech budynków otrzymał dofinansowanie w wysokości 5,8 mln zł. Dzięki tym pieniądzom gruntowny […]

 • aktualności

  Wsparcie dla firm na badania i rozwój

  Do tej pory rozstrzygnięto dwie rundy konkursu z poddziałania 1.2.1 (Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników oraz rozwój działalności B+R […]

 • aktualności

  Superboisko w Wasilkowie!

  Obiekt został oddany do użytku wraz z końcem wakacji, dzięki czemu uczniowie szkoły korzystają z niego od początku nowego roku szkolnego. Teren […]

 • aktualności

  Podlaskie jako Dolina Rolnicza 4.0

  Na to pytanie ma dać odpowiedź badanie, które przeprowadzą eksperci, wyłonieni przez Komisję Europejską. Samorząd województwa podlaskiego od wielu miesięcy […]

 • aktualności

  Tereny dla biznesu w Łapach

  Koszt inwestycji to ponad 18 mln zł, z czego prawie 12,5 mln to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata […]