NOWY NUMER
2 (40)
2019

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Profilaktyka zdrowotna

Dzieci powinny więcej czasu spędzać aktywnie

Trzeba się ruszyć… sprzed komputera

Blisko dwa tysiące dzieci i młodzieży w regionie zostanie przebadanych pod kątem wad postawy. Te, u których będą stwierdzone wady, przejdą leczenie i rehabilitację

W Białymstoku, powiecie białostockim i bielskim zostaną zrealizowane projekty dotyczące kompleksowej profilaktyki zdrowotnej dzieci w wieku 5-14 lat. – Pozwolą one zdiagnozować wszechobecny problem wad postawy u dzieci i młodzieży w tym wieku, a co za tym idzie, umożliwić ich skuteczną profilaktykę oraz rehabilitację – mówi Małgorzata Kukor-Kołodko, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Za mało ruchu

Dlaczego profilaktyka wad postawy jest tak ważna? – Wady te, ze względu na częstotliwość ich występowania, stały się powszechnym problemem społecznym – wyjaśnia Małgorzata Kukor-Kołodko. – Dzieci bardzo dużo czasu spędzają przed komputerem i telewizorem, natomiast coraz mniej na świeżym powietrzu i w ruchu. Dlatego coraz więcej spośród nich ma problemy z kręgosłupem. Wczesne wykrycie problemu umożliwi zmniejszenie liczby schorzeń narządu ruchu oraz niepełnosprawności w późniejszym okresie ich życia – dodaje.

Wszystkie trzy projekty zrealizuje NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej Krzysztof Szarejko – w Białymstoku i w powiecie bielskim w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem. Zostały one wyłonione w ramach naboru z poddziałania 7.2.1 (rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

1 794 dzieci i młodzieży zostanie objętych profilaktyką wad postawy

Po pierwsze, wiedza

Przedsięwzięcia te zakładają edukację uczniów połączoną z zajęciami ruchowymi. Podczas zajęć dzieci i młodzież dowiedzą się, jakie są przyczyny powstawania wad postawy, skutki nieleczonych wad oraz, jak ważna jest aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie.

Co więcej, projekty zakładają również edukację rodziców. – Rodzice powinni umieć monitorować stan zdrowia swoich dzieci, rozpoznawać niepokojące symptomy. Program profilaktyki pozwoli uświadomić im zagrożenia oraz poznać czynniki, które wywołują rozwój wad postawy. Rodzice dowiedzą się również, jakie są konsekwencje nieleczenia tych schorzeń – wyjaśnia Anna Łukaszewska, kierownik Referatu Wdrażania Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Leczenie i rehabilitacja

Kolejnym etapem realizacji projektów będzie leczenie i rehabilitacja. Dzieci i młodzież zostaną przebadane przez lekarza specjalistę, przejdą badanie RTG. Te, u których zostaną stwierdzone dysfunkcje (skolioza – boczne skrzywienie kręgosłupa, kifoza – nadmierne, łukowate wygięcie kręgosłupa, tzw. okrągłe plecy czy lordoza – wygięcie w przeciwnym kierunku, tzw. wklęsłe plecy) zostaną poddane odpowiedniemu leczeniu i rehabilitacji. Po czym przejdą kolejne badanie, aby sprawdzić postępy.

W Białymstoku program profilaktyki obejmie 1047 dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat, w powiecie białostockim – 559, natomiast w powiecie bielskim z projektu skorzysta 188 osób. Program profilaktyki wad postawy będzie realizowany przez cztery lata, od 2019 roku do marca 2023 roku, w powiecie białostockim – do grudnia 2022 roku.

Tytuł projektu:

Kompleksowa profilaktyka zdrowotna dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie Miasto Białystok

Wartość projektu:

1 852 456,80 zł

Wartość dofinansowania:

1 759 833,96 zł
(…) w powiecie białostockim

Wartość projektu:

1 032 326,40 zł

Wartość dofinansowania:

980 710,08 zł
(…) w powiecie bielskim 

Wartość projektu:

485 852,50 zł

Wartość dofinansowania:

461 559,87 zł

 • aktualności

  10 milionów z RPO. Na docieplenie budynków publicznych

  Jednym z beneficjentów jest powiat sokólski, który na termomodernizację czterech budynków otrzymał dofinansowanie w wysokości 5,8 mln zł. Dzięki tym pieniądzom gruntowny […]

 • aktualności

  Wsparcie dla firm na badania i rozwój

  Do tej pory rozstrzygnięto dwie rundy konkursu z poddziałania 1.2.1 (Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników oraz rozwój działalności B+R […]

 • aktualności

  Superboisko w Wasilkowie!

  Obiekt został oddany do użytku wraz z końcem wakacji, dzięki czemu uczniowie szkoły korzystają z niego od początku nowego roku szkolnego. Teren […]

 • aktualności

  Podlaskie jako Dolina Rolnicza 4.0

  Na to pytanie ma dać odpowiedź badanie, które przeprowadzą eksperci, wyłonieni przez Komisję Europejską. Samorząd województwa podlaskiego od wielu miesięcy […]

 • aktualności

  Tereny dla biznesu w Łapach

  Koszt inwestycji to ponad 18 mln zł, z czego prawie 12,5 mln to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata […]