NOWY NUMER
2 (40)
2019

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Aktualności

Wsparcie dla firm na badania i rozwój

Podlaskie firmy przeprowadzą prace badawczo-rozwojowe dzięki dotacji z RPOWP

Do tej pory rozstrzygnięto dwie rundy konkursu z poddziałania 1.2.1 (Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach). Dofinansowanie otrzymało jedenaście projektów. Dzięki nim przedsiębiorstwa wyposażą swoje działy badawczo-rozwojowe w nową aparaturę i przeprowadzą badania nad ulepszeniem swoich produktów i technologii.

Beneficjentami mogły być wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, podobnie jak stworzone przez nie konsorcja, w tym konsorcja przemysłowo-naukowe z udziałem między innymi jednostek otoczenia biznesu i jednostek naukowych.

W październiku nastąpi rozstrzygnięcie trzeciej rundy konkursu, natomiast w grudniu – czwartej.

 • aktualności

  10 milionów z RPO. Na docieplenie budynków publicznych

  Jednym z beneficjentów jest powiat sokólski, który na termomodernizację czterech budynków otrzymał dofinansowanie w wysokości 5,8 mln zł. Dzięki tym pieniądzom gruntowny […]

 • aktualności

  Wsparcie dla firm na badania i rozwój

  Do tej pory rozstrzygnięto dwie rundy konkursu z poddziałania 1.2.1 (Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników oraz rozwój działalności B+R […]

 • aktualności

  Superboisko w Wasilkowie!

  Obiekt został oddany do użytku wraz z końcem wakacji, dzięki czemu uczniowie szkoły korzystają z niego od początku nowego roku szkolnego. Teren […]

 • aktualności

  Podlaskie jako Dolina Rolnicza 4.0

  Na to pytanie ma dać odpowiedź badanie, które przeprowadzą eksperci, wyłonieni przez Komisję Europejską. Samorząd województwa podlaskiego od wielu miesięcy […]

 • aktualności

  Tereny dla biznesu w Łapach

  Koszt inwestycji to ponad 18 mln zł, z czego prawie 12,5 mln to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata […]