NOWY NUMER
2 (40)
2019

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dobre praktyki

Uczestnicy projektu Zbuntowane Anioły podczas zajęć odnajdują swoje ukryte talenty

Zbuntowane Anioły. Kreatywne i utalentowane

Jesteśmy zachwyceni tym, jak młodzież angażuje się w poszczególne działania, dba o miejsce spotkań i jak szybko zawiązały się przyjaźnie – mówi Beata Andruczyk, prezes Fundacji EGO

Od prawie roku w Suwałkach funkcjonuje placówka wsparcia dziennego dla dzieci z problemami wychowawczymi, a także ich opiekunów. Mowa o działaniach Fundacji EGO, która realizuje projekt pn. „Zbuntowane Anioły”.
Fundację założyło czterech psychologów. Główną motywacją i celem pracy była pomoc dzieciom krzywdzonym. Kolejno powstała poradnia rodzinna, by pomagać również rodzinom

w kryzysowych sytuacjach. Następnym krokiem było utworzenie miejsca tzw. korekty postaw społecznych młodych ludzi, którym zdarzyło się wejść w konflikt z prawem. – To właśnie są nasze Anioły w buncie – mówi Beata Andruczyk, prezes Fundacji EGO.

Anioły na zakręcie

Placówka „Zbuntowane Anioły” zapewnia najmłodszym m.in. wsparcie edukacyjne i terapię dzięki wykwalifikowanym specjalistom. Na zajęcia przyjmowane są dzieci w wieku 11-17 lat. To np. osoby skierowane przez rodziców albo postanowieniem sądowym, nieletni, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania przestępczości. Wsparcie otrzymują także niepełnosprawni i rodziny uczestników. One często wymagają pomocy w rozwoju umiejętności wychowawczych.

Gasnący bunt

– Oprócz zajęć wychowawczych i terapeutycznych jesteśmy także aktywni sportowo, artystycznie i muzycznie. Gramy na keyboardzie, gitarze, flecie, cymbałkach. Nie mamy jeszcze co prawda swojego zespołu muzycznego, ale już tworzymy piosenki na temat naszych wychowawców – opowiada jedna z najmłodszych uczestniczek projektu.
Zajęcia wydobywają wspaniałe cechy wśród podopiecznych. Często dopiero w ich trakcie okazuje się, jak duże talenty w nich drzemią. Imponujące są szczególnie autorskie prace plastyczne dzieci.

– Zaprojektowaliśmy ciekawe zajęcia, które spotkały się z entuzjazmem młodych ludzi. Oprócz edukacji i terapii proponujemy również alternatywne formy spędzenia czasu, bez używek i agresji, w formie artystycznej ekspresji, np. poprzez taniec, naukę gry na instrumentach muzycznych, literaturę, film, zajęcia plastyczne czy sport. Zarówno ja, jako kierownik placówki, jak i poszczególni terapeuci oraz wychowawcy wciąż jesteśmy zachwyceni młodzieżą – kontynuuje Beata Andruczyk.

Pod dobrą opieką

Wszystkim pomagają specjaliści, prowadzący głównie zajęcia terapeutyczne i wychowawcze. To psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy, psychoterapeuci, seksuolodzy, których zadaniem jest wskazanie właściwej ścieżki rozwoju uczestnikom projektu. Ci szczególnie jednak chwalą sobie zajęcia z rekreacji.

– Bardzo interesujące są zajęcia weekendowe. Czasami są to zadania plastyczne, podczas których malujemy aniołki, przygotowujemy kartki świąteczne, płaskorzeźby z drewna, a czasami sport, np. zajęcia w skateparku czy parku linowym – dodaje uczestniczka projektu.

Bardzo ważnym elementem właściwej integracji najmłodszych uczestników jest praca z psychologami.

– Udzielam wsparcia mentalnego młodym buntownikom. Prowadzę również warsztaty grupowe na temat zastępowania agresji. Pragnę podkreślić, że młodzież jest fajna i inspirująca. Można się od nich wiele nauczyć – zaznacza jedna z psychologów współpracujących z Fundacją EGO.

„Młodzi ludzie są bardzo wrażliwi, poszukują dróg, tożsamości, wartości i przynależności. Właśnie dlatego tworzymy dla nich bezpieczne środowisko,
by mogli się sprawdzać, odkrywać swe zdolności, kształtować umiejętności radzenia sobie z emocjami, nawiązywać dobre relacje.
Co ważne, terapeuci wspierają również rodziców w procesie wychowawczym.”

Beata Andruczyk,
prezes Fundacji EGO

Pierwszy kontakt przynosi ulgę

Aktualnie placówka wsparcia dziennego „Zbuntowane Anioły” prowadzi nabór do grupy, która będzie poddana terapii od stycznia przyszłego roku.

– Młodzi ludzie są bardzo wrażliwi, poszukują dróg, tożsamości, wartości i przynależności. Właśnie dlatego tworzymy dla nich bezpieczne środowisko, by mogli się sprawdzać, odkrywać swe zdolności, kształtować umiejętności radzenia sobie z emocjami, nawiązywać dobre relacje. Co ważne, terapeuci wspierają również rodziców w procesie wychowawczym – dodaje Beata Andruczyk.

Prezes fundacji podkreśla, że młodzież kierowana do „Zbuntowanych Aniołów” nakazem sądowym początkowo przychodzi tam stremowana, z niepewnością. Dopiero pierwszy kontakt przynosi ulgę, zadowolenie, ciekawość, a później zaangażowanie. M.in. z tego powodu w zajęcia angażują się też opiekunowie dzieci, którzy na własne oczy obserwują zmiany zachodzące u swoich podopiecznych.

Chłopiec malujący drzewo

Zbuntowane Anioły to placówka, która oprócz zajęć terapeutycznych oferuje dzieciom rozmaite atrakcje. Wśród nich są zajęcia plastyczne

Wsparcie z RPOWP

Projekt realizowany przez Fundację EGO zakłada podniesienie kompetencji oraz dostosowanie do norm społecznych 70 osób nieletnich oraz 100 osób dorosłych z ich otoczenia, zagrożonych wykluczeniem społecznym – czyli rodzin, które zmagają się z biedą, chorobami, nałogami. Uczestnicy powinni być zameldowani w Suwałkach oraz powiatach: suwalskim, augustowskim, sejneńskim. Przedsięwzięcie jest realizowane od października 2018 roku.

Jego wartość przekracza 2 mln złotych, z czego 1,9 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

– Dzięki unijnemu wsparciu zaadaptowaliśmy kamienicę pozostającą w zasobach skarbu państwa do potrzeb placówki, przeprowadziliśmy remont, zakupiliśmy wyposażenie – podsumowuje prezes Fundacji EGO. – Jesteśmy zachwyceni tym, jak młodzież angażuje się w poszczególne działania, dba o miejsce spotkań i jak szybko zawiązały się przyjaźnie. To miejsce dostosowane do każdego rodzaju zajęć. Bez wsparcia z RPO bardzo trudno byłoby nam zrealizować te cele – dodaje Beata Andruczyk.

Tytuł projektu:

Zbuntowane Anioły

Beneficjent:

Fundacja EGO

Wartość projektu:

2 065 000,80 zł

Wartość dofinansowania:

1 954 824,80 zł

 • aktualności

  10 milionów z RPO. Na docieplenie budynków publicznych

  Jednym z beneficjentów jest powiat sokólski, który na termomodernizację czterech budynków otrzymał dofinansowanie w wysokości 5,8 mln zł. Dzięki tym pieniądzom gruntowny […]

 • aktualności

  Wsparcie dla firm na badania i rozwój

  Do tej pory rozstrzygnięto dwie rundy konkursu z poddziałania 1.2.1 (Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników oraz rozwój działalności B+R […]

 • aktualności

  Superboisko w Wasilkowie!

  Obiekt został oddany do użytku wraz z końcem wakacji, dzięki czemu uczniowie szkoły korzystają z niego od początku nowego roku szkolnego. Teren […]

 • aktualności

  Podlaskie jako Dolina Rolnicza 4.0

  Na to pytanie ma dać odpowiedź badanie, które przeprowadzą eksperci, wyłonieni przez Komisję Europejską. Samorząd województwa podlaskiego od wielu miesięcy […]

 • aktualności

  Tereny dla biznesu w Łapach

  Koszt inwestycji to ponad 18 mln zł, z czego prawie 12,5 mln to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata […]