INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Aktualności

28 milionów dla przedsiębiorstw

Taką dotację otrzyma 51 firm, które prowadzą działalność w gminach, położonych na obszarach Natura 2000

Przedsiębiorstwa te wzięły udział w konkursie, ogłoszonym wiosną tego roku, z działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000). Warunkiem była realizacja projektów na terenie gmin województwa podlaskiego, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 jest wyższy od średniej unijnej (tj. 18,12 proc.). Wartość wybranych projektów wyniosła 75,4 mln zł. Dzięki tym projektom powstanie 271 miejsc pracy.

Dofinansowanie firmy przeznaczą na inwestycje, m.in. na nowe maszyny, linie produkcyjne wraz z oprogramowaniem, wprowadzenie nowych produktów i usług. Są to przedsiębiorstwa z różnorodnych branż, zajmujące się m.in. produkcją wyrobów z drewna, obróbką metali, robotami budowlanymi, prowadzące usługi związane ze zdrowiem, fizjoterapią, turystyką, leśnictwem, gastronomią. 27 projektów pochodzi z powiatu białostockiego, 5 z suwalskiego, 4 z hajnowskiego, po 2 – z łomżyńskiego, sokólskiego, monieckiego i augustowskiego, po jednym z bielskiego oraz sejneńskiego.

W marcu 2019 roku odbędzie się kolejny taki konkurs

 • aktualności

  Warto uczyć się w Mońkach i Zambrowie

  Pracownie zawodowe i warsztaty szkolne w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie wzbogacą się o sprzęt wart ponad milion […]

 • aktualności

  28 milionów dla przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwa te wzięły udział w konkursie, ogłoszonym wiosną tego roku, z działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią […]

 • aktualności

  Blisko 4 miliony złotych na centrum badawcze

  Przeprowadzi w nim badania, aby opracować nowe rozwiązania dla branży elektroenergetycznej. Przedstawiciele przedsiębiorstwa podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu […]

 • aktualności

  Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

  Celem projektu jest rozwój społeczno-emocjonalny, ruchowy i intelektualny uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z autyzmem, wadami postawy, wymowy), a także podwyższenie kompetencji zawodowych […]

 • aktualności

  Nowy sprzęt do leczenia kobiet w ciąży i dzieci

  Dzięki dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach przeprowadzi remont i utworzy trzy gabinety poradni dziecięcej. Kupi także sprzęt medyczny do […]