INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Pytania

Nie wiesz? Zapytaj

Gdzie mogę uzyskać informacje na temat konkursów organizowanych przez lokalną grupę działania na terenie gminy, w której mieszkam?

Takie informacje są dostępne na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl, w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów”. Szukając konkretnego konkursu warto skorzystać z filtrów – „Instytucja ogłaszająca konkurs” lub „Temat”. Informacje o aktualnych naborach oraz wyniki naborów są też publikowane na stronach poszczególnych lokalnych grup działania.

Czy w ramach konkursu z poddziałania 1.2.1. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, firma z innego województwa może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Tak. Przedsiębiorstwo posiadające siedzibę w innym województwie może złożyć wniosek. Należy jednak pamiętać, że projekt musi być realizowany w województwie podlaskim. W związku z tym, na etapie składania wniosku, powinna zostać wskazana lokalizacja projektu, a wnioskodawca powinien przedłożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, będącą miejscem realizacji projektu.
Posiadanie przez wnioskodawcę oddziału, siedziby czy miejsca prowadzenia działalności na terenie Podlaskiego jest sprawdzane na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Moja firma planuje wziąć udział w targach, które odbędą się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Czy istnieje możliwość rozliczenia kosztów związanych z udziałem w imprezie, poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Chodzi mi o np. wynajęcie stoiska, druk materiałów promocyjnych itp.

Beneficjent ma możliwość rozliczenia wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydarzenie, w którym firma ma wziąć udział nie rozpoczyna się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto, w przypadku projektów dotyczących uczestnictwa w targach koszty wpisu do katalogu targowego oraz opłata rejestracyjna za udział w targach muszą zostać poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Realizuję projekt w ramach RPOWP 2014-2020. Jakie informacje powinienem zamieścić na swojej stronie internetowej żeby spełnić obowiązek dotyczący promocji projektu?

Jeśli beneficjent posiada stronę www, musi umieścić na niej krótki opis projektu oraz wstawić znaki Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i logo Województwa Podlaskiego. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne w momencie wejścia na stronę internetową.

 • aktualności

  Warto uczyć się w Mońkach i Zambrowie

  Pracownie zawodowe i warsztaty szkolne w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie wzbogacą się o sprzęt wart ponad milion […]

 • aktualności

  28 milionów dla przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwa te wzięły udział w konkursie, ogłoszonym wiosną tego roku, z działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią […]

 • aktualności

  Blisko 4 miliony złotych na centrum badawcze

  Przeprowadzi w nim badania, aby opracować nowe rozwiązania dla branży elektroenergetycznej. Przedstawiciele przedsiębiorstwa podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu […]

 • aktualności

  Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

  Celem projektu jest rozwój społeczno-emocjonalny, ruchowy i intelektualny uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z autyzmem, wadami postawy, wymowy), a także podwyższenie kompetencji zawodowych […]

 • aktualności

  Nowy sprzęt do leczenia kobiet w ciąży i dzieci

  Dzięki dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach przeprowadzi remont i utworzy trzy gabinety poradni dziecięcej. Kupi także sprzęt medyczny do […]