INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dobre praktyki

Z projektu korzysta 350 uczniów i 20 nauczycieli (fot. Dawid Gromadzki)

Przepis na sukces

Dzięki dotacji z RPO, uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku uczą się zawodu w lepszych warunkach, korzystają z kursów oraz staży u pracodawców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-
-2020 wspiera kształcenie zawodowe. Jednym z projektów, które są realizowane przy wsparciu środków z programu jest „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”. – Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w dziedzinie gastronomii i dostosowanie go do potrzeb regionalnego rynku pracy – wyjaśnia Marek Józefowicz, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, odpowiedzialny za realizację całego przedsięwzięcia.

Inwestycje i staże

W projekcie bierze udział 350 uczniów oraz 20 nauczycieli. Jest to projekt zintegrowany, dlatego składa się z dwóch części. W ramach pierwszej z nich, inwestycyjnej, powstało w tym roku Centrum Kształcenia Praktycznego. To nowoczesna placówka szkoleniowa, wyposażona w specjalistyczny sprzęt technologiczny, który pozwala prowadzić nauczanie w warunkach zbliżonych do tych, panujących w rzeczywistym środowisku pracy. Co ważne, Centrum spełnia normy bezpieczeństwa i jakości żywności. W ramach drugiej, „miękkiej” części projektu (która zakończy się w 2021 roku) są realizowane m.in. praktyki zawodowe dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcących się w zawodzie cukiernika i kucharza oraz staże dla uczniów Technikum Gastronomicznego, którzy w przyszłości będą wykonywali zawody kelnera, technika żywienia i usług gastronomicznych.

– Zespół Szkół Gastronomicznych nawiązał współpracę z restauracjami i hotelami z Białegostoku i okolic. Dzięki temu młodzież poznaje tajniki swojego przyszłego zawodu w praktyce. Uczy się, jak wykorzystywać nowoczesne techniki przygotowywania potraw i wyrobów cukierniczych, specjalistyczny sprzęt i urządzenia czy jak właściwie obsłużyć klienta – mówi dyrektor ZSG.

Tablica informacyjna

ZSG kształci uczniów zgodnie z potrzebami rynku pracy (fot. Dawid Gromadzki)

Nowe trendy

Ale staże i praktyki to nie wszystko. Ważne jest też rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, czyli takich, które ułatwią im odnalezienie się na rynku pracy. Dlatego organizowane są m.in. zajęcia z zawodowego języka angielskiego, matematyki czy ekonomii, wszystkie z wykorzystaniem e-learningu.

Wśród różnych działań realizowanych w projekcie są kursy zawodowe, które sprawią, że uczniowie „Gastronomika” opuszczą szkolne mury bogatsi w najnowszą wiedzę. Wśród tematów są np. nowe trendy w kuchni staropolskiej, dekoracje cukiernicze z karmelu, czekolady i marcepana, kuchnia fusion i molekularna, kuchnie świata.

Dla młodych ludzi są też organizowane kursy baristy, barmana , wiedzy o winie, obsługi baru, a także dotyczące certyfikatu HAACP, zarządzania gastronomią czy nawet kurs prawa jazdy.

Żeby lepiej poznać zawody, które uczniowie będą wykonywać w przyszłości, organizowane są wyjazdy zawodoznawcze, np. na targi Horeca/Gastrofood w Krakowie, targi piekarsko-cukiernicze Sweet czy Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Uczniowie mogą też liczyć na nowoczesne poradnictwo w zakresie przyszłej kariery.

Kształcenie zawodowe w całym regionie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowanych jest kilkadziesiąt projektów, dzięki którym poprawi się infrastruktura i jakość nauczania w szkołach zawodowych w Podlaskiem.

Z dotacji korzysta m.in.: Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie, Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, Zespół Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie czy Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Wsparcie dla nauczycieli

Zmieniająca się koniunktura na rynku pracy sprawia, że szkoły zawodowe muszą wciąż unowocześniać ofertę edukacyjną i sprawiać, by była ona atrakcyjna dla uczniów. Dlatego ZSG w Białymstoku wprowadza do swojej oferty nowe kierunki, a w ślad za nimi kształci też kadrę dydaktyczną.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych podniosą kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w przewidzianych w projekcie studiach podyplomowych. Są to studia z zakresu bezpieczeństwa procesu produkcji w przemyśle spożywczym.

Dodatkowo, nauczyciele wezmą udział w praktycznych ćwiczeniach z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w wybranych zakładach produkcyjnych.

Białostocki Gastronomik

Białostocki „Gastronomik” organizuje staże i praktyki dla uczniów (fot. Dawid Gromadzki)

Dobra praktyka

Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach to lider w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w powiecie siemiatyckim. Opinię o szkole potwierdza m.in. wysoka zdawalność egzaminów zawodowych (niejednokrotnie powyżej średniej krajowej). Wśród zalet ZSR w Ostrożanach, które przyciągają absolwentów gimnazjów, można wymienić również dobrze wyposażone pracownie, współfinansowane ze środków unijnych. Szkoła daje możliwość bezpłatnego uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, które zwiększają szanse zatrudnienia. ZSR w Ostrożanach ściśle współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wysoki odsetek absolwentów znajduje zatrudnienie tuż po zdaniu egzaminów zawodowych i uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły. Jeden z roczników absolwentów szkoły – techników żywienia i usług gastronomicznych – może pochwalić się stuprocentowym zatrudnieniem w restauracjach, hotelach i gospodarstwach agroturystycznych na terenie powiatu i kraju. Dużą popularnością wśród uczniów cieszą się płatne staże zawodowe w renomowanych hotelach i restauracjach. Również kadra nauczycielska ostrożańskiego ZSR, tzw. zawodowcy, czyli nauczyciele zawodów, chętnie korzystają z możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji i uczestniczą w stażach oraz kursach.

Warto korzystać z dotacji

Czy warto było sięgnąć po środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego? Marek Józefowicz, dyrektor ZSG nie ma wątpliwości: – Projekt pozwala nam zrealizować wiele ważnych działań, a przede wszystkim kształcić zgodnie z potrzebami rynku pracy i we współpracy z lokalnymi pracodawcami.

Projekt:

Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!

Beneficjent:

Miasto Białystok

Wartość projektu:

9 648 618,17 zł

Wartość dofinansowania:

8 474 323,89 zł

 • aktualności

  Warto uczyć się w Mońkach i Zambrowie

  Pracownie zawodowe i warsztaty szkolne w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie wzbogacą się o sprzęt wart ponad milion […]

 • aktualności

  28 milionów dla przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwa te wzięły udział w konkursie, ogłoszonym wiosną tego roku, z działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią […]

 • aktualności

  Blisko 4 miliony złotych na centrum badawcze

  Przeprowadzi w nim badania, aby opracować nowe rozwiązania dla branży elektroenergetycznej. Przedstawiciele przedsiębiorstwa podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu […]

 • aktualności

  Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

  Celem projektu jest rozwój społeczno-emocjonalny, ruchowy i intelektualny uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z autyzmem, wadami postawy, wymowy), a także podwyższenie kompetencji zawodowych […]

 • aktualności

  Nowy sprzęt do leczenia kobiet w ciąży i dzieci

  Dzięki dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach przeprowadzi remont i utworzy trzy gabinety poradni dziecięcej. Kupi także sprzęt medyczny do […]