INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Aktualności

Renowacje zabytków, remont przedszkola

Dzięki dotacjom z RPOWP w Szepietowie, Ciechanowcu, Sokółce, Krynkach i Tykocinie zostaną przeprowadzone inwestycje

W ramach Lokalnej Grupy Działania Brama na Podlasie Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie otrzyma
85 tys. zł dofinansowania na wyposażenie sali widowiskowo-kinowej. Gmina Ciechanowiec zrealizuje dwa projekty. Dotację w wysokości 157 tys. zł
przeznaczy na wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu. Ściany zostaną osuszone i oczyszczone, a zmurszałe cegły usunięte. Obiekt zostanie na nowo otynkowany i pomalowany. Z kolei
512 tys. zł dotacji z RPOWP pozwoli na remont budynku przedszkola w Ciechanowcu. Odnowione zostaną sale, korytarze, klatki schodowe, łazienki. Wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna w całym budynku.

Gminy z LGD Szlak Tatarski wzbogacą się o 600 tys. zł dotacji. Gmina Sokółka za 300 tys. zł dofinansowania odnowi miasteczko ruchu drogowego przy ul. Osiedle Zielone w Sokółce, które teraz jest w bardzo złym stanie i trudno tam prowadzić zajęcia. Natomiast gmina Krynki tę samą kwotę przeznaczy na remont odkrytego basenu: naprawę pęknięć i uszkodzeń ścian, ułożenie płytek mrozoodpornych i antypoślizgowych, uzupełnienie dna basenu, remont schodów, chodnika, śluzy zasilającej i spustowej.

Gmina Tykocin, należąca do LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W, przeprowadzi renowację XVIII-wiecznej Rezydencji Ekonomicznej, w czym pomoże dotacja wynosząca 698 tys. zł.

 • aktualności

  Warto uczyć się w Mońkach i Zambrowie

  Pracownie zawodowe i warsztaty szkolne w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie wzbogacą się o sprzęt wart ponad milion […]

 • aktualności

  28 milionów dla przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwa te wzięły udział w konkursie, ogłoszonym wiosną tego roku, z działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią […]

 • aktualności

  Blisko 4 miliony złotych na centrum badawcze

  Przeprowadzi w nim badania, aby opracować nowe rozwiązania dla branży elektroenergetycznej. Przedstawiciele przedsiębiorstwa podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu […]

 • aktualności

  Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

  Celem projektu jest rozwój społeczno-emocjonalny, ruchowy i intelektualny uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z autyzmem, wadami postawy, wymowy), a także podwyższenie kompetencji zawodowych […]

 • aktualności

  Nowy sprzęt do leczenia kobiet w ciąży i dzieci

  Dzięki dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach przeprowadzi remont i utworzy trzy gabinety poradni dziecięcej. Kupi także sprzęt medyczny do […]