INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WKG

Kongres przyciągnął prawie 1,5 tys. gości z kraju i zagranicy

Tu spotyka się Zachód ze Wschodem

Pod tym hasłem odbył się w Białymstoku piąty Wschodni Kongres Gospodarczy. To jedna z największych imprez tego typu w Polsce Wschodniej.

Wydarzenie, które w tym roku zostało zorganizowane w dniach 3 i 4 października, przyciągnęło wielu przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki oraz samorządowców. Kongres jest jedną z największych imprez tego typu w Polsce Wschodniej, podczas której uczestnicy szukają odpowiedzi na ważne pytania związane z rozwojem makroregionu oraz optymalnych relacji między Polską, Unią Europejską i Europą Wschodnią.

Przestrzeń do dyskusji

Tegoroczny Wschodni Kongres Gospodarczy odwiedziło blisko 1,5 tys. uczestników. W ciągu dwóch dni odbyło się ponad 30 paneli dyskusyjnych, w trakcie których rozmawiano o sytuacji gospodarczej Polski, a zwłaszcza Polski Wschodniej, oraz Europy, zmianach w regionie, szansach i wyzwaniach stojących przed tą częścią kontynentu.

Wachlarz tematów był naprawdę szeroki: zmiany w sektorze energii i rozwój energetyki odnawialnej, inwestycje, w tym budownictwo mieszkaniowe, trudne realia rynku pracy, rynek rolno-spożywczy, usługi medyczne i handel, turystyka i wiele, wiele innych. Kongres stał się też dobrą okazją do spotkań gospodarczych Polska – Białoruś oraz Polska – Litwa.

Przyszłość Polski Wschodniej

W obradach V edycji WKG aktywnie uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, a wśród nich Wolfgang Münch, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Przedstawiciel KE, obok reprezentantów samorządów wschodnich województw, był jednym z uczestników dyskusji w ramach panelu „Polityka spójności po 2020 roku – perspektywa dla Polski Wschodniej”. Podczas tego spotkania przedstawiciele wschodnich regionów wyrazili oczekiwanie, że Komisja Europejska i polski rząd nadal będą wspierać rozwój Polski Wschodniej, tak jak to miało miejsce w latach 2007-2013 oraz w obecnej perspektywie 2014-2020.

Regiony Polski Wschodniej chcą również w kolejnej „sześciolatce”, czyli w latach 2021-2027 mieć większą swobodę i elastyczność w wykorzystaniu środków unijnych. Przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślił, że samorządy Polski Wschodniej posiadają duże zdolności w zarządzaniu środkami europejskimi, często nawet większe niż regiony z innych części Europy. Wskazał jednak, że jedną z głównych przeszkód w sprawnej realizacji niektórych przedsięwzięć jest biurokracja. – Wniosek o dofinansowanie złożony przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce liczy 150 stron, w Niemczech – 50, a na Malcie – 15 stron – mówił Wolfgang Münch. I dodał: – Wszyscy mamy te same zasady finansowania, więc jest to pole do poprawy. Pewne rzeczy można zmienić, gdy będziemy brać dobre przykłady z innych państw.

Panel dyskusyjny

Podczas paneli dyskutowano m.in. o przyszłości Polski Wschodniej

Wydarzenia towarzyszące

Podczas Kongresu odbyło się też kilka dodatkowych imprez. A wśród nich, organizowane już po raz kolejny gale TOP Inwestycje Polski Wschodniej, TOP Pracodawca Polski Wschodniej, podczas których zostały wręczone nagrody dla najlepszych inwestycji samorządowych i pracodawców makroregionu.
W ramach wydarzeń towarzyszących można było również poznać najlepsze inicjatywy start-upowe z Polski Wschodniej oraz wziąć udział w EEC Liderzy Przyszłości – imprezie z udziałem m.in. znanych przedsiębiorców, muzyków, sportowców, promującej wiedzę o gospodarce oraz przedsiębiorczości, a skierowaną głównie do młodych ludzi, uczniów białostockich szkół.

W tym roku swoimi przepisami na sukces podzielili się m.in. Wojciech Nowicki, lekkoatleta, brązowy medalista mistrzostw świata 2015 oraz mistrzostw świata 2016 w Amsterdamie, Barbara Piekut, właścicielka MO.YA Fashion, Michał Szafrański, właściciel jednego z najbardziej znanych blogów finansowych jakoszczedzacpieniadze.pl.

 • aktualności

  Warto uczyć się w Mońkach i Zambrowie

  Pracownie zawodowe i warsztaty szkolne w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie wzbogacą się o sprzęt wart ponad milion […]

 • aktualności

  28 milionów dla przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwa te wzięły udział w konkursie, ogłoszonym wiosną tego roku, z działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią […]

 • aktualności

  Blisko 4 miliony złotych na centrum badawcze

  Przeprowadzi w nim badania, aby opracować nowe rozwiązania dla branży elektroenergetycznej. Przedstawiciele przedsiębiorstwa podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu […]

 • aktualności

  Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

  Celem projektu jest rozwój społeczno-emocjonalny, ruchowy i intelektualny uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z autyzmem, wadami postawy, wymowy), a także podwyższenie kompetencji zawodowych […]

 • aktualności

  Nowy sprzęt do leczenia kobiet w ciąży i dzieci

  Dzięki dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach przeprowadzi remont i utworzy trzy gabinety poradni dziecięcej. Kupi także sprzęt medyczny do […]