INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Aktualności

Warto uczyć się w Mońkach i Zambrowie

Staże i praktyki, nowoczesne pracownie – RPOWP wspiera szkolnictwo zawodowe

Pracownie zawodowe i warsztaty szkolne w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie wzbogacą się o sprzęt wart ponad milion złotych. Taką dotację otrzymał powiat zambrowski z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dotacja umożliwi wyposażenie szkoły w sprzęt i urządzenia służące praktycznej nauce zawodu. Doposażone zostaną: pracownia pojazdów samochodowych i warsztaty szkolne (nauka zawodu mechanik pojazdów samochodowych), pracownia sieci komputerowych (technik informatyk), pracownia urządzeń techniki komputerowej, gospodarki materiałowej i transportu (technik logistyk) oraz pracownia gastronomiczna.

Natomiast uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wezmą udział w stażach. Z praktyk zawodowych oraz zajęć dodatkowych skorzysta 184 uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. To uczniowie obecnych klas I-II technikum i szkoły zawodowej na kierunkach: technik żywienia i usług gastronom., technik rolnik, technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik informatyk, w szkole zawodowej: rolnik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Natomiast 40 nauczycieli weźmie udział w kursach i szkoleniach.

Wartość tego projektu wynosi 956 tys. zł, z czego większość pokrywa dotacja z RPOWP – 908 tys. zł.

 • aktualności

  Warto uczyć się w Mońkach i Zambrowie

  Pracownie zawodowe i warsztaty szkolne w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie wzbogacą się o sprzęt wart ponad milion […]

 • aktualności

  28 milionów dla przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwa te wzięły udział w konkursie, ogłoszonym wiosną tego roku, z działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią […]

 • aktualności

  Blisko 4 miliony złotych na centrum badawcze

  Przeprowadzi w nim badania, aby opracować nowe rozwiązania dla branży elektroenergetycznej. Przedstawiciele przedsiębiorstwa podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu […]

 • aktualności

  Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

  Celem projektu jest rozwój społeczno-emocjonalny, ruchowy i intelektualny uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z autyzmem, wadami postawy, wymowy), a także podwyższenie kompetencji zawodowych […]

 • aktualności

  Nowy sprzęt do leczenia kobiet w ciąży i dzieci

  Dzięki dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach przeprowadzi remont i utworzy trzy gabinety poradni dziecięcej. Kupi także sprzęt medyczny do […]