INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Aktualności

Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Dotacja na edukację uczniów ze szkoły w Niewodnicy Kościelnej

Celem projektu jest rozwój społeczno-emocjonalny, ruchowy i intelektualny uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z autyzmem, wadami postawy, wymowy), a także podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli, którzy pracują z tymi dziećmi, z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej.

W ramach projektu nauczyciele wezmą udział w kursach, a dzieci w zajęciach terapeutycznych, specjalistycznych, arteterapii, zajęciach korygujących wady postawy, logopedycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających.

Aby można było prowadzić te zajęcia, zostanie odpowiednio wyposażona pracownia szkolna. Koszt projektu to 339 tys. złotych, dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pokryje większość, czyli 332 tys. złotych.

 • aktualności

  Warto uczyć się w Mońkach i Zambrowie

  Pracownie zawodowe i warsztaty szkolne w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie wzbogacą się o sprzęt wart ponad milion […]

 • aktualności

  28 milionów dla przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwa te wzięły udział w konkursie, ogłoszonym wiosną tego roku, z działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią […]

 • aktualności

  Blisko 4 miliony złotych na centrum badawcze

  Przeprowadzi w nim badania, aby opracować nowe rozwiązania dla branży elektroenergetycznej. Przedstawiciele przedsiębiorstwa podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu […]

 • aktualności

  Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

  Celem projektu jest rozwój społeczno-emocjonalny, ruchowy i intelektualny uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z autyzmem, wadami postawy, wymowy), a także podwyższenie kompetencji zawodowych […]

 • aktualności

  Nowy sprzęt do leczenia kobiet w ciąży i dzieci

  Dzięki dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach przeprowadzi remont i utworzy trzy gabinety poradni dziecięcej. Kupi także sprzęt medyczny do […]