NOWY NUMER
3 (41)
2019

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

SRWP 2030

Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że region zamieszkują wyjątkowi ludzie

4P Podlaskie, przedsiębiorcze, partnerskie, perspektywiczne

Przedstawiamy Państwu projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Dokument, który wytyczy kierunki rozwoju na najbliższe lata

Chciałbym, abyście się Państwo z nią utożsamiali, aby była to Wasza Strategia: przedsiębiorców, gmin, powiatów i przede wszystkim zwykłych ludzi. Bo ona Wam właśnie ma służyć – tak witał uczestników sesji „Strategie w rozwoju regionów” Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Premiera dokumentu miała miejsce właśnie podczas specjalnej sesji w trakcie VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego. – To wyjątkowa Strategia, ponieważ nasz region jest wyjątkowy, głównie z tego względu, że zamieszkują go wyjątkowi ludzie – przyznał marszałek Artur Kosicki. – Mamy potencjał, aby być liderem dla innych regionów kraju.

Marszałek przypomniał, że obecnie obowiązująca Strategia została przyjęta przez Sejmik Województwa Podlaskiego w 2013 roku. Od tego czasu zmieniły się uwarunkowania geopolityczne, a w 2017 roku została przyjęta Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która m.in. spowodowała konieczność aktualizacji strategii w regionach. Postawiła ona za cel spójność, zrównoważony rozwój całego kraju i zmniejszenie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym.

„Powinniśmy jako region wdrażać ambitne cele. Mamy ogromny potencjał. Nie miejmy kompleksów. Celem nadrzędnym
nie jest gospodarka,
celem jesteście WY.”

Artur Kosicki,
Marszałek Województwa Podlaskiego

Ambitne Podlaskie

Założenia projektu Strategii przedstawiła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. – Po co nam Strategia? Wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie, ale wszyscy mamy inne postrzeganie strategii. Dla jednych to obraz naszego regionu w przyszłości, dla innych projekt rozwojowy, mapa, a nawet paszport do sukcesu, rodzaj harmonogramu czy też łącznik między przeszłością a przyszłością – powiedziała Joanna Sarosiek.

Dyrektor Joanna Sarosiek przedstawiła założenia Strategii

Dyrektor Joanna Sarosiek przedstawiła założenia Strategii

Krótko przestawiła cele strategiczne tego projektu. To dynamiczna gospodarka, zamożni mieszkańcy, partnerski region. Natomiast wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne. – Nasza misja brzmi: Ambitne Podlaskie! To obietnica i zobowiązanie. Wyzwanie, które będzie od nas wymagać dużego wysiłku – stwierdziła dyrektor Joanna Sarosiek.

Po pierwsze, gospodarka

Kolejną część sesji stanowił panel, w którym na pytania odpowiadali: marszałek Artur Kosicki, eksperci – prof. Jacek Szlachta, dr Wojciech Dziemianowicz, dr Bogusław Plawgo (współtwórcy projektu SRWP) oraz dr Łukasz Nazarko, prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej i Monika Karska, laureatka 3. miejsca w konkursie „Moje województwo. Podlaskie 2030” (w którym studenci prezentowali swoje pomysły i wizje na temat rozwoju regionu).

Marszałek Artur Kosicki powiedział co, jego zdaniem, jest najważniejsze w projekcie: – To dynamiczna gospodarka, w której chcemy rozwijać przemysły przyszłości, innowacje, stawiamy na lokalnych przedsiębiorców. Kolejny cel to zamożni mieszkańcy: aktywni, kompetentni, żyjący w przestrzeni wysokiej jakości: jeżdżący szerokimi, równymi drogami, leczący się wyspecjalizowanych szpitalach, korzystający z dóbr kultury, wysokiej jakości edukacji. Potrzebujemy do realizacji tej wizji partnerów, dlatego stawiamy na region partnerski, dobrze zarządzany, współpracujący z innymi regionami i krajami – wymienił marszałek.

Prof. Jacek Szlachta przyznał, że praca przy tym projekcie była znacznie trudniejsza niż przy poprzedniej Strategii (której również jest współautorem).

– To, co dzieje się w świecie, czyli tzw. megatrendy są nieprzyjazne. Sytuacja geopolityczna, np. stosunki z Rosją, zmiany klimatyczne…To minusy. Z kolei kolejny megatrend jest dla nas korzystny: rozwój społeczeństwa informatycznego pozwala nadrobić niekorzystne położenie województwa – podkreślił profesor Jacek Szlachta.

„Nasza misja brzmi: Ambitne Podlaskie!
To obietnica i zobowiązanie. Wyzwanie, które będzie od nas wymagać dużego wysiłku”

Joanna Sarosiek,
dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP

Dr Wojciech Dziemianowicz zdradził kulisy powstawania projektu, w którym istotną rolę odgrywał głos ludzi, uczestniczących w wielu spotkaniach na temat SRWP (4 warsztaty z udziałem przedsiębiorców – ponad 100 uczestników, 15 spotkań z różnymi interesariuszami, w tym z przedsiębiorcami, uczelniami, samorządami, seniorami, młodzieżą). – Nie wyobrażam sobie takiego przygotowywania, podczas którego trzech lub pięciu ekspertów zamyka się w pokoju na tydzień i pisze Strategię.

Dodał, że paradoksalnie plusem podczas tych prac była niewiedza na temat przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Konkretnych kwot, jakie będą przeznaczone na różne cele. – Planowaliśmy więc jak przedsiębiorcy w swojej firmie. To, co naprawdę jest potrzebne w regionie, a nie to, na co będą pieniądze – przyznał Wojciech Dziemianowicz.

Tam, gdzie inni widzą problem, my szansę

Dr Bogusław Plawgo dodał: – Tam, gdzie inni widzą problem, my widzimy szansę. Chcemy budować Przemysł 4.0, podążać za postępem, innowacjami. Chcemy doścignąć, a nawet prześcignąć rywali – stwierdził.

Dr Łukasz Nazarko zauważył, że Strategia to bardzo ambitny projekt. – Pan marszałek bierze na siebie duże brzemię, ponieważ będzie z tej ambitnej Strategii rozliczany – zauważył prodziekan. Stwierdził też, że o sukcesie będziemy mogli mówić wtedy, jeśli nie będzie już dysproporcji między naszym regionem a innymi województwami, a młodzi ludzie tu, u nas, będą chcieli budować swoją przyszłość i realizować się zawodowo.

Monika Karska zdradziła, jak jej zdaniem, trzeba pracować nad SRWP. – Najpierw powinno się zaangażować społeczeństwo w stworzenie Strategii, potem zapoznać ludzi z gotowym dokumentem, a następnie zaangażować w jego realizację – stwierdziła studentka Politechniki Białostockiej.

Podczas panelu eksperci odpowiadali na pytania uczestników

Podczas panelu eksperci odpowiadali na pytania uczestników

Projekt proprzedsiębiorczy

Marszałek nie obawia się, że ta Strategia jest zbyt ambitna. – Powinniśmy jako region wdrażać ambitne cele. Mamy ogromny potencjał. Nie miejmy kompleksów. Celem nadrzędnym nie jest gospodarka, celem jesteście WY – podkreślił marszałek Artur Kosicki.

Po panelu wywiązała się gorąca dyskusja, która trwałaby zapewne o wiele dłużej, gdyby nie… następny panel VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Podobne dyskusje miały miejsca w trakcie wielu spotkań z przedstawicielami środowisk społeczno-gospodarczych, podczas których przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i eksperci prezentowali projekt.

„Tam, gdzie inni widzą problem, my widzimy szansę. Chcemy budować Przemysł 4.0, podążać za postępem, innowacjami. Chcemy doścignąć, a nawet prześcignąć rywali.”

Dr Bogusław Plawgo

Dokument, i to w różnych etapach jego powstawania, omawiali również członkowie Podlaskiego Forum Terytorialnego, które jest platformą wymiany myśli i doświadczeń na temat rozwoju regionu. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów i administracji. Podczas posiedzenia 14 października jego uczestnicy stwierdzili, że projekt jest proprzedsiębiorczy. Co prawda, zgłosili kolejne uwagi, natomiast spodobała im się nowoczesna i ambitna wizja rozwoju. Podobnie jak członkom Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości.

Konsultacje społeczne

Teraz czas na głos mieszkańców. Spotkania konsultacyjne organizujemy w czterech miastach, w każdym z subregionów, tak, aby wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli wziąć w nich udział. Podczas każdego z tych spotkań przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i eksperci, którzy współtworzyli projekt SRWP, przedstawiają główne założenia projektu, a także odpowiadają na pytania uczestników.

Spotkania mają miejsce:

w Augustowie
27 listopada 2019 roku (subregion suwalski),

w Hajnówce
29 listopada 2019 roku (subregion bielski),

w Wysokiem Mazowieckiem
6 grudnia 2019 roku (subregion łomżyński),

w Białymstoku
16 grudnia 2019 roku (subregion białostocki).

Formularz on-line

Uwagi na temat projektu można zgłaszać przez internet. Link do formularza jest aktywny na stronie www.strategia.wrotapodlasia.pl od 26 listopada 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku, czyli w czasie, kiedy trwają konsultacje społeczne.

Formularz można wypełnić on-line lub też skorzystać z pliku w formacie Word – który po wypełnieniu trzeba przesłać na adres: konsultacje2030@wrotapodlasia.pl

Wszelkie opinie i  uwagi, jakie wpłyną podczas konsultacji, zostaną uważnie przeanalizowane przez zespół ekspertów. Te najcenniejsze zostaną uwzględnione. Natomiast w przyszłym roku projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 zostanie przedstawiony radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego. Po przyjęciu przez Sejmik nowy dokument stanie się podstawą polityki regionalnej na najbliższe lata.

Więcej na www.strategia.wrotapodlasia.pl/konsultacje

 • aktualności

  Zajrzyj do Rodzinnej Strefy Zabaw w Hajnówce

  Rodzinna Strefa Zabaw powstała przy Hajnowskim Domu Kultury. Inwestycja jest częścią dużego projektu „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna”, […]

 • aktualności

  Podlaskie jako potęga przemysłu rolno-spożywczego, czyli Dolina Rolnicza 4.0

  W poniedziałek, 21 października odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego kolejne spotkanie z ekspertami w tej sprawie. W myśl tej idei, Podlaskie stałoby się […]

 • aktualności

  Rewolucja w komunikacji miejskiej w Suwałkach!

  W ramach projektu zostanie kupionych piętnaście autobusów niskoemisyjnych i system informacji pasażerskiej. W autobusach pojawi się piętnaście monitorów i dwa komplety tablic informacyjnych, a na […]

 • aktualności

  Pierwsi w pierwszej osi

  Podczas spotkania rocznego z przedstawicielami Komisji Europejskiej zaprezentowano dane, według których województwo podlaskie ma w tym roku największy przyrost zawartych umów (10 […]

 • aktualności

  106 milionów złotych na termomodernizację

  Fundusze na realizację projektów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie otrzymali wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli w konkursie pozytywnie ocenione projekty. – Przekazywane […]