NOWY NUMER
3 (41)
2019

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Konkurs

Lepsze jutro i Ekologiczna Polska „A”

Prezentujemy prace zdobywców 2. i 3. miejsca w konkursie „Moje województwo. Podlaskie 2030”

W poprzednim numerze „Zmieniamy Podlaskie” mogliście Państwo przeczytać pracę Krzysztofa Konona, zwycięzcy konkursu „Moje województwo. Podlaskie 2030”. Dziś – publikujemy wizje pozostałej dwójki zwycięzców z podium.

Zwycięzcy konkursu z Arturem Kosickim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego

Zwycięzcy konkursu z Arturem Kosickim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego

Przypomnijmy, że konkurs był skierowany do studentów uczelni wyższych z województwa podlaskiego. W swoich pracach mieli przedstawić wizję rozwoju regionu, opisać, jak – ich zdaniem – powinno się rozwijać województwo podlaskie w przyszłości. Tym samym studenci włączyli się w dyskusję na temat kierunków i celów, jakie powinny zostać ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, a Monika Karska, laureatka 3. miejsca w konkursie, wzięła nawet udział w dyskusji na ten temat (o czym piszemy na stronach 14-16).

Zwycięzcami w konkursie zostali:
1. miejsce: Krzysztof Jakub Konon „Remedium dla podlaskiego”
2. miejsce: Ernest Sakowicz „Lepsze jutro”
3. miejsce: Monika Karska „Ekologiczna Polska „A” – sposobem rozwoju województwa podlaskiego”

Wyróżnienie: zespół w składzie: Zuzanna Kiersnowska, Adrian Konopka i Sylwia Jabłońska „W innej skórze, czyli inteligencja emocjonalna jako kluczowy czynnik rozwijający kapitał ludzki województwa podlaskiego”.

Dziś prace laureatów 2. i 3. miejsca.

Lepsze jutro

Ernest Sakowicz

Ab Iove principium, co znaczy zaczynając od najważniejszego, tematem mojej pracy jest jakość życia mieszkańców. Wielkie instytucje, firmy, centra handlowe, bloki itd. Nie miałyby sensu bez ludzi tutaj mieszkających. Chcąc cieszyć się widokiem szczęśliwych ludzi na ulicy musimy o nich zadbać. To ludzie są najważniejsi, jeśli przyjmiemy taką strategię, oni z pewnością zechcą zostać. Będziemy mogli widywać ich na ulicach czy w sklepach i cieszyć się swoją wzajemną obecnością.

Dzieci na placu zabaw

Świadomy młody człowiek jako wartość

Nurtuje mnie pytanie, jak długo ludzie będą woj. podlaskie nazywać zielonymi płucami Polski? Uważam, że niedługo i takie postrzeganie naszego województwa zaginie. W celu polepszeniu warunków życia, ale także wizerunku naszego województwa zastosowałbym strategię stawiającą na ekologię, wygodę oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Przykłady działań do wdrożenia:

1. stworzenie dofinansowania na rzecz nowych i ekonomicznych kotłowni, które dodatkowo także mniej zagrażałyby ekosystemowi,
2. samochody spalinowe z duża emisją spalin potrzebowały by dodatkowych filtrów nakładanych na rurę wydechową i lub zakaz nie ekologicznych samochodów ,
3. stawianie na samochody elektryczne i hybrydowe, dofinansowania na ten cel, w celu zachęcenia i ułatwienia kupna pojazdów,
4. zakładanie filtrów na kominy, sprawdzanie emisji z kominów przez władze,
5. usprawnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej np. w mieście Białystok, gdzie zdarzają się podtopienia,
6. odbudowa dróg, na których jest wiele łat oraz kolein.

Społeczeństwo żyjące na Podlasiu jest dobrze wykształcone. Jednak jego potencjał nie jest wykorzystywany w pełni między innymi przez brak informacji na temat przyszłych ścieżek kariery. Postawiłbym większe znaczenie na doradztwo zawodowe, nie w formie testów kompetencji czy spotkań z przedstawicielami zawodów, tylko na rozpowszechnienie wiedzy na temat możliwości rozwoju, zakładania własnych firm, mikroprzedsiębiorstw, start-up’ów. Rozprzestrzeniajmy możliwości, które posiadamy. Reklamujmy i uświadamiajmy ludzi, że posiadamy takie rzeczy oraz, że chętnie im pomożemy.

Gdy wyobrażam sobie województwo podlaskie za 10 lat, widzę je jako swojego rodzaju wielkie uzdrowisko. Stawiałoby ono na zdrowie, aktywność fizyczną, zieleń, czystość, ale także możliwości rozwoju nowych technologii.

Za niezbędne punkty uważam:

1. otwarte osiedle z dużą ilością zieleni, ławek, miejsc zabaw dla dzieci,
2. centra rozrywki dla rodzin: „wesołe miasteczka” typu Energylandia,
3. każda szkoła posiadająca pełnowymiarowe boisko i salę gimnastyczną (doskonale wyposażoną) + kadra specjalistów,
4. dofinansowanie do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, stawianie na rozwój aktywności oraz efektywności fizycznej, co będzie miało przełożenie na wytrwałość i konsekwencje w dążeniu do celu – świadomy młody człowiek jako wartość,
5. posiadłości rekreacyjne w odpowiednio usytułowanych miejscach. Wielu ludzi męczy hałas panujący w wielkich miastach. Chcą odpocząć od takich warunków, pragną ciszy i spokoju. Podlasie nie posiada wielu miejsc odpoczynku, jest ich niewiele i są one rozsypane po całym województwie, jest to minus dla turystów, ale także dla mieszkańców województwa,
6. dogodne miejsca parkingowe,
7. przekształcone stare budownictwo.

Młodzież często wyjeżdża poza granice naszego miasta w poszukiwaniu pracy. Dajmy jej wybór pozostania tutaj, stwórzmy firmę np. produkcyjną tworzącą podzespoły do aut elektrycznych. W miarę możliwości niech to będzie blisko Białegostoku i z łatwym dojazdem. Uzyskamy przez to spadek osób bezrobotnych/szukających pracy, dodatkowo dając dodatkową furtkę dla młodych ludzi, ale nie tylko.

Planem wspierającym jest także rozprzestrzenienie informacji dla studentów o możliwości stażu bądź pracy na umowę zlecenie z elastycznym grafikiem.

„Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni budują wiatraki”

Ludzie nie znają swoich potrzeb, frustrują się widząc rzeczy, które nie są stworzone do ich potrzeb. Mam na myśli np. tworzenie stacji ładowania aut elektrycznych. Jest to temat coraz głośniejszy. Uważam, że szybkie pójście z duchem czasu może pozytywnie odbić się na wyobrażeniu naszego województwa. Ludzie żyją domysłami i dopowiadaniem sobie pewnych kwestii. Posiadanie aktualnych nowinek technicznych, ale też wiedza o kompetencji przyszłości i przede wszystkim wykorzystanie ich w praktyce spowoduje, że przestaniemy być utożsamiani jako „Polska B”.

Podsumowując, nie gońmy innych województw próbując odtworzyć to, co jest ich przewagą konkurencyjną. Bądźmy inni, znajdźmy swoje mocne strony, wyróżnijmy się na tle innych województw.

Starajmy się być dla ludzi, nie dla pieniędzy, wtedy oni zostaną, a ta inwestycja w kapitał ludzki będzie dla naszego województwa wielką wartością.

Mądry rozwój naszego województwa uwzględniający potrzeby ludzi i środowiska spowoduje, że nasze województwo stanie się atrakcyjne. Warto rozwijać systemowy program zażądania talentami, który będzie sprecyzowany do każdego człowieka z osobna.

„Nie jest ważne tylko to, co cię w życiu spotyka. Ważne jest jak na to reagujesz.”

Ekologiczna Polska „A” – sposobem rozwoju województwa podlaskiego

Monika Karska

Podlasie – Zielone Płuca Polski. Jednocześnie bardzo spokojne, mało zaludnione, powszechnie uważane za Polskę B. Czy jednak słusznie? Jakie zasoby posiada nasze województwo, które należy pielęgnować i rozwijać? W co warto zainwestować, co przyciągnąć, co już mamy?

Znakiem rozpoznawczym naszego województwa jest czyste środowisko – zasób, który, moim zdaniem trzeba pielęgnować i rozwijać. Jest to dobre dla mieszkańców, którzy nie są narażeni na smog, zanieczyszczenia, powodujące pogorszenie zdrowia i dzięki temu mogą cieszyć się świeżym powietrzem, czystymi rzekami i dużą powierzchnią lasów. Dlatego moim pomysłem jest zmiana sposobu myślenia o naszym regionie jako Polskę B na Ekologiczną Polskę A. Jednocześnie nasz zasób środowiskowy stwarza możliwość rozwoju pewnych gałęzi przemysłu wysokich technologii, gdzie dostęp do wody, czystość środowiska i sterylne otoczenie jest kluczowe dla badań i produkcji. Rozwój tej części przemysłu po pierwsze, zapobiegnie migracji wykształconych pracowników i studentów, po drugie, przyciągnie pracowników naukowych z innych części kraju, a po trzecie, spopularyzuje nasz region na arenie krajowej i międzynarodowej, co przyniesie szereg korzyści dla wszystkich mieszkańców. Aby to się wydarzyło musimy zadbać o rozwój i zmianę sposobu myślenia i podjąć konkretne działania, które umożliwią zrealizowanie założonego celu.

Panele słoneczne

Ekologiczna Polska A – ten scenariusz proponuje Monika Karska

W naszym województwie dominuje rolnictwo oraz hodowla zwierząt. Podczas upraw różnych warzyw i owoców, i hodowli np. krów czy trzody chlewnej powstaje dużo odpadów. Rolnicy wykorzystują część na nawóz naturalny, część jest nieużywana. A jest to doskonałe paliwo, który można wykorzystać w biogazowniach. Biogazownia działa jak naturalna elektrownia: biologiczne odpady (zwierzęce odchody, odpady roślinne) umieszcza się w komorze, gdzie ulegają rozpadowi, zachodzą procesy gnilne, których produktem jest metan. Metan może być wykorzystywany do napędzania agregatów prądotwórczych lub ogrzewania pomieszczeń. Ponadto, pozostałości odpadów wykorzystane do produkcji metanu, następnie można wykorzystać jako nawóz naturalny. Cały proces jest ekologiczny, gdyż ilość wytworzonego w tym procesie dwutlenku węgla, będącego gazem cieplarnianym, jest praktycznie taka sama, jak ilość metanu (będącego również gazem cieplarnianym), który powstałby podczas rozpadu odpadów na polu czy w kompostowniku. Zyskujemy za to energię i nawóz, zamiast marnowania naturalnych materiałów. Dofinansowanie budowy takiej biogazowi właścicielom gospodarstw rolniczych lub hodowlanych przyczyni się po pierwsze, do ekologicznej produkcji energii elektrycznej, po drugie, do zmniejszenia wydatków na rachunki mieszkańców. Innym rozwiązaniem jest budowa jednej, dużej biogazowi na całą wieś i odbiór ekoodpadów od mieszkańców. Dzięki temu właściciele nawet bardzo małych gospodarstw skorzystaliby na tej budowie. Wtedy też wytworzona energia służyłaby mieszkańcom, a nadmiar byłby sprzedawany, co byłoby dodatkowym źródłem dochodu gminy. W ten sposób powstawałyby całe wsie, które funkcjonują w oparciu o ekologiczną energię.

Drugim pomysłem na nowoczesne, ekologiczne gospodarstwa, domy, a nawet całe osiedla, jest montaż pomp ciepła. Wykorzystanie źródeł ciepła w postaci kolektorów ściekowych, jezior, rzek, odwiertów w ziemi zmniejszyłoby zużycie paliw kopalnych na ogrzanie pomieszczeń i wody użytkowej. Spowoduje to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych szkodliwych produktów spalania do atmosfery. Dzięki temu unikniemy tworzenia się smogu, spadnie zachorowalność na choroby układu oddechowego oraz nie będziemy przyczyniać się do ocieplania klimatu.

Ładowanie samochodu energią elektryczną

Popularyzacja samochodów elektrycznych

Nowym sposobem na ograniczenie zanieczyszczeń i napływ nowej technologii, jest popularyzacja samochodów elektrycznych. Wiąże się to po pierwsze, z ograniczeniem emisji spalin do środowiska, przejawem nowoczesności oraz stworzeniem kolejnych miejsc pracy. W jaki sposób można to osiągnąć? Po pierwsze, na terenie województwa powstałaby montownia samochodów elektrycznych, by móc sprzedawać nowe auta w salonach znajdujących się na Podlasiu, a nie sprowadzać zza granicy. Należałoby także miasta, większe wsie, stacje paliw i miejsca obsługi podróżnych wyposażyć w ładowarki samochodowe, by móc korzystać z samochodów elektrycznych, bez obaw o rozładowanie na trasie. Można część z tych ładowarek połączyć z ogniwami fotowoltaicznymi i hybrydowymi magazynami energii. Jest to szczególnie dobrym pomysłem przy stacjach paliw i MOPach, ponieważ zwykle są one poza terenem zabudowanym i postawienie większej ilości paneli nie stanowiłoby problemu. Wspomniane wyżej magazyny są konieczne, żeby możliwe było korzystanie z energii również w nocy czy podczas pochmurnego dnia. Myślę, że na budowę tak dużej ilości ładowarek, można starać się o dofinansowania unijne. W początkowej fazie wdrażania tego pomysłu, warto, w ramach zachęty, obniżyć koszty ładowania dla użytkowników, aby przekonać większą ilość kierowców do zakupu samochodu elektrycznego. Docelowo, można też za pomocą dofinansowań, zachęcać właścicieli firm czy galerii handlowych, by budowali ładowarki na terenie swoich budynków.

Na dzień dzisiejszy panele fotowoltaiczne zbudowane są na bazie krzemu. Jednak już od 2009 roku prowadzone są badania nad panelami perowskitowymi. Na podstawie dotychczasowych odkryć, wiadomo, że mają one dużo większe możliwości pochłaniania światła, niż wykorzystywany do tej pory w fotowoltaice krzem, przez co jest o wiele bardziej wydajny przez cały rok i przy każdej pogodzie. Ponadto, aby krzem mógł być wykorzystany, należy go przerobić, a do tego potrzebne są specjalne, energochłonne piece, które rozgrzewają metal do 1200 stopni Celsjusza. Natomiast wytworzenie perowskitów jest o wiele prostsze: wymaga temperatury nieco wyższej od temperatury pokojowej. Co więcej, można by było je nałożyć na każdą powierzchnię. Mogłyby być wykorzystane na oknie w każdym domu, a nawet na telefonie. Jest to doskonała okazja, aby wykorzystać potencjał intelektualny studentów białostockich uczelni oraz parków naukowo-technologicznych i zintensyfikować prace na ten temat. Wspólne badania, przełom, a później opracowanie i wdrożenie produkcji. Dzięki temu Podlasie miałoby szanse stać się pierwowzorem najnowszej technologii najbardziej efektywnego pozyskiwania odnawialnej energii elektrycznej. Gdyby powyższy scenariusz się zrealizował, to na terenie naszego województwa powstałaby baza wykwalifikowanych pracowników, którzy zajmą się produkcją i montażem nowych paneli perowskitowych. Początkowo panele byłyby wykorzystane na budynkach białostockich uczelni, parków naukowych oraz innych budynków użyteczności publicznej. Docelowo, w ciągu kilku następnych lat, cała zabudowa województwa. Stwarza to kolejne miejsca pracy, rozwój nowoczesnej gałęzi przemysłu, prestiż województwa z powodu wykorzystania nowo powstałej technologii, a także, przez napływ ludności, rozwój handlu i usług.

Idąc tym torem, warto wybrać jeden rodzaj budynków publicznych i przerobić je na w pełni ekologiczne. Na przykład szkoły i przedszkola, w roku 2030 będą w pełni samowystarczalne energetycznie. Ogrzewane za pomocą pomp ciepła, a ciepła woda i energia elektryczna pochodziłaby z paneli perowskitowych.  Nasze województwo jako pierwsze w Polsce i w Europie posiadałoby takie budynki szkół. Jest to nie tylko praktyczne, ale też symboliczne. To na czystym powietrzu i edukacji budujemy wizerunek województwa przyjaznego, zdrowego, nowoczesnego i z perspektywami na przyszłość. Województwa innego niż pozostałe w Polsce i zupełnie nowego w Europie.

Mając już czyste środowisko, nowoczesne rozwiązania motoryzacyjne, a także bazę specjalistów oraz wykształconych studentów i absolwentów, warto też zastanowić się nad sprowadzeniem do województwa dużego koncernu, chociażby światłowodowego lub producenta elektroniki użytkowej, jak na przykład Samsung. Byłby to wręcz magnes przyciągający wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, młodych, zdolnych ludzi, czy ogromne zasoby fachowców. Po drugie, napędziłoby to gospodarkę województwa, a także rozrost bazy mieszkaniowej.
To z kolei spowodowałby rozwój branż: developerskich, spożywczych, usługowych. Zwiększyłoby to zapotrzebowanie na podwykonawców, co umożliwiłoby rozwój istniejących i powstanie kolejnych firm specjalizujących się w różnych dziedzinach.

Kobieta pokazująca układ scalony w laboratoryjnych warunkach

Podlaskie polską Doliną Krzemową

Podsumowując, w moich oczach nasze województwo w latach 2030 to miejsce nowoczesne, bazujące na nowych technologiach (opartych głównie na odnawialnych źródłach energii), przyjazne mieszkańcom i zapewniające wszechstronny rozwój zawodowy, połączony z tworzeniem miejsc pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach. W ten sam sposób Podlasie byłoby postrzegane przez pozostałą część kraju oraz Europy. Podlaskie stałoby się polską Doliną Krzemową, Polską A w dziedzinie nauki i nowoczesnej technologii, atrakcyjnym miejscem do życia i pracy, a nie jak do tej pory Polską B – gdzie nic się nie dzieje, a młodzież chcąc się rozwijać musi szukać dla siebie miejsca gdzie indziej.

 • aktualności

  Zajrzyj do Rodzinnej Strefy Zabaw w Hajnówce

  Rodzinna Strefa Zabaw powstała przy Hajnowskim Domu Kultury. Inwestycja jest częścią dużego projektu „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna”, […]

 • aktualności

  Podlaskie jako potęga przemysłu rolno-spożywczego, czyli Dolina Rolnicza 4.0

  W poniedziałek, 21 października odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego kolejne spotkanie z ekspertami w tej sprawie. W myśl tej idei, Podlaskie stałoby się […]

 • aktualności

  Rewolucja w komunikacji miejskiej w Suwałkach!

  W ramach projektu zostanie kupionych piętnaście autobusów niskoemisyjnych i system informacji pasażerskiej. W autobusach pojawi się piętnaście monitorów i dwa komplety tablic informacyjnych, a na […]

 • aktualności

  Pierwsi w pierwszej osi

  Podczas spotkania rocznego z przedstawicielami Komisji Europejskiej zaprezentowano dane, według których województwo podlaskie ma w tym roku największy przyrost zawartych umów (10 […]

 • aktualności

  106 milionów złotych na termomodernizację

  Fundusze na realizację projektów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie otrzymali wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli w konkursie pozytywnie ocenione projekty. – Przekazywane […]