NOWY NUMER
3 (41)
2019

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Pytania

Nie wiesz? Zapytaj

Kto może składać wnioski w konkursie w ramach działania 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, typ 12 Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe)?

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządu posiadające osobowość prawną oraz podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wnioskodawcami mogą być podmioty z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Biebrzański Dar Natury”, Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania lub Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kanał Augustowski”. Jednocześnie musi być spełniony warunek, że dana inwestycja drogowa przyczynia się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji oraz regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. Inwestycje muszą wynikać z programów rewitalizacji zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Jestem przedsiębiorcą. Kiedy i w jaki sposób powinienem korzystać z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich?

Jeżeli zamówienie Pańskiej firmy przekracza 50 tys. zł netto, obowiązuje zasada konkurencyjności, czyli wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pomoże w tym właśnie specjalny system informatyczny – Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). To właśnie w niej trzeba zamieścić zapytania ofertowe.

Każdy beneficjent, który podpisał umowę, może założyć w tym systemie konto i bezpłatnie dodawać ogłoszenie. Musi ono zawierać m.in. nazwę i dane zamawiającego, termin składania ofert, miejsce i sposób ich składania, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty czy listę dokumentów wymaganych od potencjalnego wykonawcy.

Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej na temat konkretnego konkursu. Czy organizowane są jakieś spotkania na temat naborów?

Instytucja Zarządzająca RPOWP organizuje wiele spotkań informacyjnych i szkoleń na temat prowadzonych naborów, realizacji czy rozliczania projektów. Terminy i tematy podane są na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl, w zakładce: dowiedz się więcej o programie -> weź udział w szkoleniach i konferencjach. Spotkania są bezpłatne, trzeba się tylko na nie wcześniej zarejestrować poprzez stronę internetową.

Poza tym, od poniedziałku do piątku, w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, można skorzystać z porad specjalistów ds. funduszy europejskich (adresy na stronie, w zakładce -> punkty informacyjne). Ich porady są bezpłatne. Ponadto specjaliści, w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych, przyjeżdżają na dyżury do podlaskich gmin i udzielają konsultacji na temat dofinansowania z funduszy europejskich. Terminy i miejsca dyżurów znajdziecie Państwo w tej samej zakładce, co szkolenia.

 • aktualności

  Zajrzyj do Rodzinnej Strefy Zabaw w Hajnówce

  Rodzinna Strefa Zabaw powstała przy Hajnowskim Domu Kultury. Inwestycja jest częścią dużego projektu „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna”, […]

 • aktualności

  Podlaskie jako potęga przemysłu rolno-spożywczego, czyli Dolina Rolnicza 4.0

  W poniedziałek, 21 października odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego kolejne spotkanie z ekspertami w tej sprawie. W myśl tej idei, Podlaskie stałoby się […]

 • aktualności

  Rewolucja w komunikacji miejskiej w Suwałkach!

  W ramach projektu zostanie kupionych piętnaście autobusów niskoemisyjnych i system informacji pasażerskiej. W autobusach pojawi się piętnaście monitorów i dwa komplety tablic informacyjnych, a na […]

 • aktualności

  Pierwsi w pierwszej osi

  Podczas spotkania rocznego z przedstawicielami Komisji Europejskiej zaprezentowano dane, według których województwo podlaskie ma w tym roku największy przyrost zawartych umów (10 […]

 • aktualności

  106 milionów złotych na termomodernizację

  Fundusze na realizację projektów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie otrzymali wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli w konkursie pozytywnie ocenione projekty. – Przekazywane […]