NOWY NUMER
3 (41)
2019

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Efekty RPOWP

Po pierwsze, rozwój

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyspiesza. To blisko 1900 podpisanych umów z beneficjentami, których wartość sięga 5,6 mld złotych! Realizacja tych projektów przynosi wspaniałe efekty

Powstają nowe miejsca pracy, przedsiębiorcy rozwijają swoje firmy, osoby najbardziej potrzebujące zyskują pracę i tym samym samodzielność. To nie wszystko. Modernizowane są szpitale, szkoły i przedszkola, coraz więcej gospodarstw wykorzystuje odnawialne źródła energii, ulice rozświetlają lampy ekologiczne. Chronimy nasze najcenniejsze zabytki w trosce o dziedzictwo kulturowe regionu, a społeczności lokalne realizują projekty potrzebne w ich miastach i gminach.

Prezentujemy liczby, które w dużym skrócie przedstawią Państwu korzyści z realizacji programu. Jak się przekonacie, korzystamy z nich wszyscy: lecząc się w szpitalach, korzystając z ofert kulturalnych, powierzając dzieci opiece nauczycieli w przedszkolach i szkołach, ogrzewając domy energią słoneczną. Efekty widzimy na każdym kroku, choć często nie uświadamiamy sobie skąd pochodzą, ale znacznie poprawiają jakość życia nas wszystkich.

W ramach programu (stan na 7 listopada 2019 roku) zostało ogłoszonych 512 konkursów oraz 68 naborów pozakonkursowych. Stan wykorzystania alokacji z Unii Europejskiej w RPOWP wynosi 74,73 proc. (wartość dofinansowania w podpisanych umowach). Natomiast wydatki wskazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność (wkład UE) stanowią 31,33 proc. alokacji.

Efekty to m.in.:wsparcie 682 przedsiębiorstw

 

2780 nowych miejsc pracy

 

33,63 ha terenów inwestycyjnych

 

30 kilometrów nowych dróg

 

4988 zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego

 

483 odrestaurowane zabytki

 

67 obiektów dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych

 

3009 jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE

 

1111 gospodarstw domowych ze zmodernizowanymi źródłami energii cieplnej lub elektrycznej

 

1317 miejsc wychowania przedszkolnego

 

nowoczesne pomoce dydaktyczne w 363 szkołach

 

sprzęt informatyczny w 154 szkołach

 

17375 uczniów z kompetencjami kluczowymi

 

staże i praktyki dla 3751 uczniów

 

zajęcia dodatkowe dla 1305 przedszkolaków

 

1498 nauczycieli po szkoleniach cyfrowych

 

3737 pacjentów korzystających z lepszych usług zdrowotnych

 

pomoc dla 6518 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych

 

dotacje dla 751 bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej

 

wsparcie 1771 osób z niepełnosprawnościami

 

pomoc dla 10 tys. bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych

 

wsparcie 5744 osób w wieku 25+

 

wsparcie 5900 osób w wieku 50+

 • aktualności

  Zajrzyj do Rodzinnej Strefy Zabaw w Hajnówce

  Rodzinna Strefa Zabaw powstała przy Hajnowskim Domu Kultury. Inwestycja jest częścią dużego projektu „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna”, […]

 • aktualności

  Podlaskie jako potęga przemysłu rolno-spożywczego, czyli Dolina Rolnicza 4.0

  W poniedziałek, 21 października odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego kolejne spotkanie z ekspertami w tej sprawie. W myśl tej idei, Podlaskie stałoby się […]

 • aktualności

  Rewolucja w komunikacji miejskiej w Suwałkach!

  W ramach projektu zostanie kupionych piętnaście autobusów niskoemisyjnych i system informacji pasażerskiej. W autobusach pojawi się piętnaście monitorów i dwa komplety tablic informacyjnych, a na […]

 • aktualności

  Pierwsi w pierwszej osi

  Podczas spotkania rocznego z przedstawicielami Komisji Europejskiej zaprezentowano dane, według których województwo podlaskie ma w tym roku największy przyrost zawartych umów (10 […]

 • aktualności

  106 milionów złotych na termomodernizację

  Fundusze na realizację projektów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie otrzymali wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli w konkursie pozytywnie ocenione projekty. – Przekazywane […]