NOWY NUMER
3 (41)
2019

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dobre praktyki

Szybciej, szerzej i bezpieczniej

Mieszkańcy Suwałk mogą korzystać z nowych, jasno oświetlonych ulic, o dwóch pasach w każdą stronę

Projekt obejmował przebudowę ul. Leśnej od ul. gen. Mieczysława Mackiewicza, leżącej w pobliżu ul. Krakowskiej, do ul. Wojska Polskiego. Ten odcinek liczy 770,42 m. Zbudowano także nowy odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Utrata, w docelowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki o całkowitej długości 1 733,25 m. Przebudowano także ul. Utrata o długości 512,83 m.

W ramach inwestycji została przebudowana kanalizacja deszczowa, sanitarna, wybudowane odcinki linii elektroenergetycznych, sieci teletechnicznych, szerokopasmowych. Powstała sygnalizacja świetlna i zainstalowano nowoczesne latarnie.
Głównym celem tej inwestycji było zwiększenie dostępności transportowej miasta Suwałki i regionu.

Projekt:

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)

Beneficjent:

Miasto Suwałki

Wartość projektu:

17 849 370,58 zł

Wartość dofinansowania:

12 462 174,95 zł

 • aktualności

  Zajrzyj do Rodzinnej Strefy Zabaw w Hajnówce

  Rodzinna Strefa Zabaw powstała przy Hajnowskim Domu Kultury. Inwestycja jest częścią dużego projektu „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna”, […]

 • aktualności

  Podlaskie jako potęga przemysłu rolno-spożywczego, czyli Dolina Rolnicza 4.0

  W poniedziałek, 21 października odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego kolejne spotkanie z ekspertami w tej sprawie. W myśl tej idei, Podlaskie stałoby się […]

 • aktualności

  Rewolucja w komunikacji miejskiej w Suwałkach!

  W ramach projektu zostanie kupionych piętnaście autobusów niskoemisyjnych i system informacji pasażerskiej. W autobusach pojawi się piętnaście monitorów i dwa komplety tablic informacyjnych, a na […]

 • aktualności

  Pierwsi w pierwszej osi

  Podczas spotkania rocznego z przedstawicielami Komisji Europejskiej zaprezentowano dane, według których województwo podlaskie ma w tym roku największy przyrost zawartych umów (10 […]

 • aktualności

  106 milionów złotych na termomodernizację

  Fundusze na realizację projektów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie otrzymali wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli w konkursie pozytywnie ocenione projekty. – Przekazywane […]