Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

W piątek, 28 października, po wielu tygodniach spotkań, dyskusji i negocjacji, projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 został przekazany do Komisji Europejskiej poprzez system SFC.

Nowy program finansowany będzie z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). W ramach dostępnej alokacji 1 298 938 733 euro przewidywane jest wsparcie w ramach 12 priorytetów.