Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Nowy program ma rekordowy budżet – 1,25 mld euro. Jest o 37 mln euro większy niż jego odpowiednik, realizowany w latach 2014-2020. Na każdego mieszkańca województwa ma przypaść 1062 euro. Tym samym Podlaskie plasuje się na drugim miejscu wśród województw pod względem wzrostu wartości w porównaniu z poprzednim programem.

Konsultacje społeczne projektu programu trwały od 25 listopada 2021 do 29 grudnia 2021 roku. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z wysłuchań i sprawozdaniem z konsultacji.

Poznaj zwycięską pracę w konkursie na hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027!