Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Po okresie intensywnej pracy nad projektem Programu, chcemy zaprezentować go społeczności naszego regionu oraz zainicjować dyskusję nad celami, obszarami i działaniami przewidzianymi do wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Konsultacje będą trwały od 25 listopada 2021 roku do 29 grudnia 2021 roku.