Konkurs na hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

Rozstrzygnięcie konkursu

14.01.2022

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie na hasło programu regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania sie z wynikami konkursu (link).

Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konkursie na hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

Na niebieskim tle napis Konkurs. Niżej napis Stwórz hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Do wygrania 1500 złotych.

Przedmiot konkursu

Konkurs polega na tym, by przesłać swoje autorskie hasło dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Praca konkursowa powinna mieć formę hasła, motta, myśli przewodniej czyli zwięzłego jednego zdania lub dwóch, maksymalnie do 200 znaków ze spacjami.

Powinno ono nawiązywać do Programu, jego celów oraz wpływu na rozwój województwa podlaskiego.

Kapituła konkursu będzie oceniać związek hasła z Programem i województwem podlaskim, oraz kreatywność, atrakcyjność, prosty przekaz i pozytywny wydźwięk.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne: osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, które mieszkają w województwie podlaskim.

Sposób i termin przesyłania prac

Aby zgłosić pracę konkursową, należy zapoznać się z Regulaminem konkursu (PDF 226 kB) oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami:

Skan wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać w terminie od 25 listopada do 29 grudnia 2021 r. na adres e-mail: rpowp@wrotapodlasia.pl.

Nagrody

Organizator wyłoni jednego zwycięzcę konkursu, który otrzyma nagrodę finansową o wartości 1500,00 zł.

Kapituła konkursu może dodatkowo przyznać dwa wyróżnienia. Autor wyróżnionej pracy konkursowej może otrzymać nagrodę finansową o wartości 750 zł.

Ponadto, Laureaci mogą zostać zaproszeni do udziału oraz wypowiedzi podczas spotkania inaugurującego Program, które planowane jest w 2022 r.

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 – to nowa nazwa dotychczasowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Program ten będzie realizowany w perspektywie finansowej 2021-2027.

Przedstawiamy projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (PDF 3.37 MB).

Prezentacja projektu Programu z konferencji otwierającej konsultacje społeczne (PDF 960 kB)

Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie w nowym programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 to m.in.:

 • działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach,
 • rozwój konkurencyjności MŚP,
 • efektywność energetyczna,
 • gospodarka niskoemisyjna
 • usługi cyfrowe,
 • ochrona różnorodności biologicznej,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • edukacja,
 • rewitalizacja,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o konsultacjach społecznych Programu (link otwiera się w nowej karcie).

Pliki do pobrania

Kontakt

W przypadku pytań i uwag dotyczących konkursu można kontaktować się z pracownikami Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, tel. 85 66 54 944, 85 66 54 480, e-mail: rpowp@wrotapodlasia.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Poleć innym: