Projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

Informacje na temat konsultacji

Podczas konsultacji chcemy przedstawić projekt, zainicjować dyskusję i poznać opinie społeczności regionu na temat założeń i obszarów wsparcia z Programu w nowej perspektywie finansowej. Swoje uwagi do projektu będą mogły przedstawić jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, ale też wszyscy mieszkańcy Podlaskiego.

Konsultacje społeczne trwają od 25 listopada do 29 grudnia 2021 roku.

Projekt Programu

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (PDF 3.37 MB)

Prezentacja z konferencji otwierającej konsultacje społeczne programu (PDF 960 kB)

Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie w nowym programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 to m.in.

 • działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach,
 • rozwój konkurencyjności MŚP,
 • efektywność energetyczna,
 • gospodarka niskoemisyjna
 • usługi cyfrowe,
 • ochrona różnorodności biologicznej,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • edukacja,
 • rewitalizacja,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo.

Formularz zgłaszania uwag

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać przez formularz konsultacyjny (link otwiera się w nowej karcie).

Kontakt

Prosimy o zgłaszanie wszelkich pytań lub wątpliwości na adres konsultacje2030@wrotapodlasia.pl.

 

Poleć innym: