Projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

15.03.2022

Dnia 15.03.2022 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 255/4636/2022 przyjął projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, który tego samego dnia został przesłany do Komisji Europejskiej za pomocą systemu SFC2020 w celu rozpoczęcia procesu negocjacji.

 

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 został z końcem 2021 poddany konsultacjom społecznym zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jak również przeprowadzono dla niego strategiczną  ocenę oddziaływania na środowisko.

 

Projekt uwzględnia w szczególności wyniki przeprowadzonych konsultacji, uwagi Komisji Europejskiej zgłoszone w lutym 2022 r. w ramach roboczych uzgodnień, zapisy projektu Umowy Partnerstwa przedłożonego Komisji Europejskiej, zapisy linii demarkacyjnej, dotychczasowe wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zapisy Kontraktu Programowego dla Województwa Podlaskiego negocjowanego z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

Projekt Programu przekazany do Komisji Europejskiej (PDF 4.08 MB)

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

Informacje na temat konsultacji

Podczas konsultacji chcemy przedstawić projekt, zainicjować dyskusję i poznać opinie społeczności regionu na temat założeń i obszarów wsparcia z Programu w nowej perspektywie finansowej. Swoje uwagi do projektu będą mogły przedstawić jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, ale też wszyscy mieszkańcy Podlaskiego.

Konsultacje społeczne trwały od 25 listopada do 29 grudnia 2021 roku.

Projekt Programu

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (PDF 3.37 MB)

Prezentacja z konferencji otwierającej konsultacje społeczne programu (PDF 960 kB)

Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie w nowym programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 to m.in.

 • działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach,
 • rozwój konkurencyjności MŚP,
 • efektywność energetyczna,
 • gospodarka niskoemisyjna
 • usługi cyfrowe,
 • ochrona różnorodności biologicznej,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • edukacja,
 • rewitalizacja,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo.

Formularz zgłaszania uwag

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać przez formularz konsultacyjny (link otwiera się w nowej karcie).

Kontakt

Prosimy o zgłaszanie wszelkich pytań lub wątpliwości na adres konsultacje2030@wrotapodlasia.pl.

 

Poleć innym: