Wysłuchania publiczne

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego organizuje wysłuchania publiczne dotyczące projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (jest to nowy regionalny program operacyjny województwa podlaskiego).

Wysłuchania odbyły się 6 i 15 grudnia 2021 roku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zabranie głosu i przedstawienie swojej opinii na temat projektu.

Podsumowanie Wysłuchania z 6 grudnia 2021 roku

Wysłuchanie publiczne odbyło się w formie on-line. Uczestnicy łączyli się przez platformę internetową lub przesłali swoje wypowiedzi w formie nagrania. Wszyscy zainteresowani mogli śledzić transmisję na kanale YouTube.

Słowo wstępu do uczestników skierował Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. W nagranym filmie Marszałek powitał uczestników i zachęcił do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych nowego programu.

Spotkanie prowadziła Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Opinie do projektu wyrazili:

 • Wojciech Strzałkowski, Przewodniczący Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości,
 • Sebastian Rynkiewicz, Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali, Prezes Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju,
 • Wojciech Borzuchowski, Dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku,
 • Dorota Perło, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Po wysłuchaniu wypowiedzi, Dyrektor Sarosiek podziękowała prelegentom oraz osobom śledzącym transmisję. Przypomniała o terminach konsultacji i sposobie zgłaszania uwag.

Podsumowanie drugiego Wysłuchania z 15 grudnia 2021 roku

Drugie wysłuchanie publiczne również odbyło się w formie online. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniu poprzez platformę internetową lub przesłali wypowiedzi w formie nagrania.

W wysłuchaniu wzięli udział:

 • Beata Jonio-Nikitorowicz, prezes zarządu Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania,
 • Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku,
 • Dariusz Latarowski, burmistrz Grajewa,
 • Marek Dźwigaj, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego,
 • Bogusław Plawgo, prezes Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr,
 • Bogusław Butryło, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej,
 • Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Hajnówka,
 • przedstawiciel biura Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

Czym jest wysłuchanie publiczne?

Jest to sposób na zebranie opinii ze strony wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów na temat projektu programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

Dzięki wysłuchaniu przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego mogą usłyszeć opinie na temat projektu Programu. Nie jest to dialog czy debata, co oznacza, że w trakcie wysłuchania nie ma wymiany zdań między stronami. Uczestnicy mają określony czas wypowiedzi (taki sam dla wszystkich), podczas których przedstawiają swój pogląd pozostałym uczestnikom.

Przedstawiciele Urzędu przeanalizują uwagi i opinie wyrażone podczas wysłuchania. Następnie odniosą się do nich podczas wysłuchania odwróconego. Termin wysłuchania odwróconego zaplanowaliśmy na styczeń 2022 r.

Przebieg wysłuchania publicznego określa:

Konsultacje społeczne projektu Programu

Poniżej udostępniamy projekt Programu, który jest podstawą wysłuchania:

Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (PDF 3.37 MB).

Prezentacja projektu Programu z konferencji otwierającej konsultacje społeczne (PDF 960 kB)

Konsultacje społeczne projektu Programu trwały do 29 grudnia 2021 r.

Uwagi do projektu Programu było można zgłaszać przez formularz konsultacyjny (link otwiera się w nowej karcie).

Prosimy o zgłaszanie wszelkich pytań lub wątpliwości na adres konsultacje2030@wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: