Grupy robocze powołane przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020Grupa Robocza ds. efektywnego wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Dnia 14 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr 2/2016 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 została powołana Grupa Robocza ds. efektywnego wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Zadania Grupy związane są m.in. z:

  1. wsparciem konsultacyjnym procesu wdrożenia rekomendacji wynikających z ewaluacji działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowanego w województwie podlaskim,
  2. wsparciem procesów wdrożenia produktów finalnych innowacyjnych projektów perspektywy 2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
  3. wsparciem procesu przygotowania kryteriów oraz ewaluacją procesu wyboru projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  4. wsparciem procesu ewaluacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, szczególnie w zakresie oceny ich jakości, skuteczności i efektywności, w tym wnioskowaniem do Komitetu o zamówienie stosownych badań i ekspertyz,
  5. zwiększeniem trafności oraz zgodności kryteriów i zasad wyboru projektów poprzez proces konsultacji społecznych.
Poleć innym: