Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący (KM) jest ustanawiany przez Instytucję Zarządzającą programem, a w jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerzy spoza administracji, czyli przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.   Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Partnerzy spoza administracji stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca programem, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.

 

Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Monika Sosnowska
tel. 085 66 54 378, fax 85 66 54 651, e-mail: sekretariat.kmrpo@wrotapodlasia.pl 

Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych
Departament Rozwoju Regionalnego,
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Skład Komitetu

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 277 kB)

Poleć innym: