Informacja o Wykazie programów rewitalizacji

Informacja z dnia 14.12.2016

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego  2014-2020 określiła zasady wpisu programu rewitalizacji z Wykazu.

Zachęcamy gminy do składania Wniosków o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa podlaskiego.

 

Aktualny wykaz programów (stan na 14.07.2020) (XLSX 19 kB)

Poleć innym: