Przykłady najczęściej występujących naruszeń stwierdzanych w trakcie weryfikacji zamówień publicznych udzielonych przez Beneficjentów RPOWP

19.03.2018

Poleć innym: