Bajkowe przedszkole w Kleosinie - atrakcyjne dla wszystkich dzieci

Tytuł projektu: Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci
Beneficjent: Gmina Juchnowiec Kościelny

Cześć projektu Poddziałanie 3.1.3 (EFS)
Wartość projektu: 930 770,77 zł
Dofinansowanie z UE: 790 760,43 zł

Część projektu Poddziałanie 8.2.2 (EFRR)
Wartość projektu: 2 415 355,73 zł
Dofinansowanie z UE: 1 991 950,62 zł

 

Budynek przedszkola w Kleosinie był zbyt mały w stosunku do zapotrzebowania mieszkańców gminy na miejsca opieki dla dzieci. Sale zabaw, łazienki i jadalnia wymagały remontu. Dzięki dotacji z RPO budynek został wyremontowany i rozbudowany o nową część. W nowe części powstały cztery sale opiekuńczo-wychowawcze i wygodne łazienki. Dzieci mogą swobodnie ćwiczyć samodzielne ubieranie się w większej szatni. Jest także nowa stołówka. Nauczyciele natomiast korzystają z pokoju nauczycielskiego. Dzięki projektowi, przedszkolaki mogą korzystać z większej jadalni. Zamontowana w niej też wentylację. Pojawią się również usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz.

Wejście do przedszkola, widok na starszą i dobudowaną część przedszkola. Przed wejściem tablica informacyjna Fot. Gmina Juchnowiec Kościelny

Nauczyciele i przedszkolaki korzystają z nowych mebli. Do zajęć edukacyjnych używają zakupionego sprzętu audio. Aby zapewnić wszystkim ciekawe i rozwijające zajęcia, przedszkole zakupiło pomoce do terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć dodatkowych.

 

Wnętrze sali dydaktycznej, biurko, ławki, tablica multimedialna, rzutnik
Fot. Gmina Juchnowiec Kościelny

 

Jest to projekt zintegrowany, czyli składający się z dwóch części: inwestycyjnej (remont, rozbudowa) oraz tzw. części „miękkiej”. W ramach tej drugiej zapewniono nowe miejsca opieki dla dzieci 3-4 letnich i maluchów z niepełnosprawnościami. Przedszkolaki ze stwierdzonymi deficytami brały udział w zajęciach dodatkowych (np. z logopedą, psychologiem). Zajęcia te pomogły im wyrównać szanse i dogonić rówieśników. A nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje podczas szkoleń, np. z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki, plastyki czy wykorzystywania muzyki i ruchu w pracy z dziećmi. 135 dzieci skorzystało z zajęć w ramach tego programu rozwojowego. Zajęcia były bardzo różnorodne: od lekcji angielskiego po zajęcia teatralne, z zakresu przedsiębiorczości, sensoplastyki (plastyka z użyciem wszystkich zmysłów) czy geometrii. Prowadzone były w sposób ciekawy, nastawiony na rozwój kreatywności, pobudzanie twórczego myślenia u dzieci.

Korytarz w nowej części przedszkola Fot. Gmina Juchnowiec Kościelny

Szatnia dla dzieci w nowej części przedszkolaFot. Gmina Juchnowiec Kościelny

 

Poleć innym: