Centrum Badań Innowacyjnych

Tytuł projektu: Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej (CBI PLUS)
Beneficjent: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wartość projektu: 188 084 767,89 PLN
Dofinansowanie z UE: 131 639 999,98 PLN

 

31 maja 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej (CBI PLUS)”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekt został ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa podlaskiego jako jeden z kluczowych projektów. Jest kontynuacją projektu, który został zrealizowany w ramach RPOWP na lata 2007-2013 – „Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”.

W ramach projektu CBI PLUS powstanie Wschodnioeuropejski Ośrodek Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego, Centrum Gromadzenia i Transmisji Danych, Laboratorium Nutraceutyczne, Biobank Onkologiczny.

Projekt obejmuje:

  • zakup aparatury do 5 jednostek, w których kluczowymi obszarami badań naukowych są m.in. choroby cywilizacyjne, tj. cukrzyca i otyłość, a także przewlekłe choroby nerek i wątroby, czy choroby nowotworowe;
  • utworzenie 8 nowych laboratoriów w ramach Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym Skutkom Starzenia;
  • rozwój ośrodka Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej, w tym: utworzenie nowego laboratorium Ośrodka Badań Populacyjnych i Telemedycyny, stworzenie i wyposażenie nowego laboratorium Centrum Medycyny Regeneracyjnej (które może się przyczynić do rozwiązania problemu niedoboru organów do przeszczepów oraz problemu odrzucenia przeszczepionego organu);
  • budowę nowego budynku i wyposażenie Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego, które ma poprawić wykrywalność i skuteczność leczenia chorób cywilizacyjnych.

W sumie, wspartych zostanie aż 21 laboratoriów badawczych. Co ważne, z aż 11 z nich będą mogli korzystać przedsiębiorcy; 33 naukowców będzie pracowało w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej; 11 przedsiębiorstw będzie korzystało z laboratoriów badawczych dofinansowanych w ramach projektu; 35 projektów badawczo-rozwojowych będzie realizowanych przy wykorzystaniu infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu.

Zakupiona zostanie aparatura badawcza, utworzone nowe laboratoria. Projekt przyczyni się m.in. do wzrostu innowacyjności całego regionu, wzmocnienia współpracy z przedsiębiorcami i podniesienia jakości badań naukowych w zakresie diagnostyki i profilaktyki chorób osób starszych.

Poleć innym: