Drugie życie szkoły z Kalinowa w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

Tytuł projektu: Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcji turystycznej regionu
Beneficjent: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Wartość projektu: 2 167 679,15 zł
dofinansowanie z UE: 1 399 988,29 zł

 

Najważniejszą częścią projektu było przeniesienie i remont budynku szkoły ze wsi Kalinowo-Solki. Parter szkoły stanowią cztery przestronne pomieszczenia. Dwa z nich przeznaczono na przestrzeń wystawienniczą. Aktualnie można tam oglądać wystawę pokazującą wystrój wiejskiej szkoły w czasach PRL-u.

Wnętrze przeniesionej szkoły z Kalinowa, widok na salę szkolną wraz z eksponatami: ławkami, tablicą, książkami.
Fot. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Wśród eksponatów można zobaczyć m.in. ławki z otworami na kałamarze, drewniane liczydła i piórniki czy pomoce naukowe. Druga część wystawy poświęcona jest historii szkoły w Kalinowie Solkach, która została zbudowana przez nauczycieli i rodziców uczniów. Szkoła działała przez prawie 50 lat, o czym świadczą przekazane przez mieszkańców gminy stare dzienniki, zeszyty, świadectwa i fotografie. Pozostałe dwa pomieszczenia zostaną wykorzystane do prowadzenia lekcji muzealnych i warsztatów, opowiadających o podlaskich tradycjach i zwyczajach.

Zbliżenie na ławkę szkolną i eksponaty ze szkoły z Kalinowa.
Fot. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Korytarz w szkole z Kalinowa, wystawa zdjęć na ścianie korytarza.
Fot. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

 

Ponadto w ramach projektu wymieniono cztery dachy na zabytkowych drewnianych budynkach, oraz przeniesiono do skansenu dwie zabytkowe stodoły. Stodoła pochodząca z Redut w gminie Orla ma prawie 150 lat. Zostanie przeznaczona na stałą wystawę, prezentującą wnętrze budynku gospodarskiego z początku XX wieku. Wypełnią ją narzędzia i maszyny rolnicze – niektóre z nich będzie można uruchomić.

 

Widok z zewnątrz na stodołę z Redut.
Fot. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Natomiast stuletnia stodoła, pochodząca z Czarnej Białostockiej, będzie pokazywać jak na Podlasiu korzystano z lasów – od średniowiecza do połowy XX wieku. Wystawa będzie prezentować urządzenia i narzędzia do sadzenia, pielęgnacji, wycinki, transportu i obróbki drzew. Powstanie tam jedyna w Polsce wystawa, całościowo pokazująca przemysł suchej destylacji drewna.

 

Odnowiony dach na stodole.
Fot. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

 

Widok z zewnątrz na nowy dach stodoły w muzeum.
Fot. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

 

 

Poleć innym: