Dywersyfikacja produkcji firmy MEDGAL w celu wejścia na nowe rynki zbytu

Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji firmy MEDGAL w celu wejścia na nowe rynki zbytu
Beneficjent: MEDGAL Sp. z o.o.
Wartość projektu: 6 559 218,69 zł
Dofinansowanie z UE:
2 669 424,56 zł

 

Firma MEDGAL realizuje projekt, dzięki któremu rozszerzy asortyment swoich projektów o wyroby dla chirurgii weterynaryjnej. Wprowadzi do swojej oferty 4 innowacyjne implanty dla małych zwierząt. Odbiorcami nowych wyrobów będą lecznice i kliniki weterynaryjne prowadzące zabiegi chirurgiczne.

 Zbliżenie na cztery elementy implantów leżące na czarnym stole
Fot.: MEDGAL Sp. z o.o.

Firma zakupi nowoczesne maszyny i urządzenia, np. centrum frezarskie, jak i specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania i organizacji pracy linii produkcyjnej.

Jako rezultat inwestycji, firma wprowadzi na rynek innowacyjne implanty zwierzęce. W nowej ofercie znajdą się: płytki kostne, implanty, gwoździe kostne śródszpikowe (pokryte warstwami węglowymi) oraz endoprotezy zwierzęce.

 

W trzech rzędach leżą kolorowe i srebrne elementy, nad nimi w poprzek gwoźdź.
Fot.: MEDGAL Sp. z o.o.

Firma MEDGAL zlokalizowana jest w miejscowości Księżyno w gminie Juchnowiec Kościelny. Realizuje jeszcze inne projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To nie jedyny projekt realizowany przez MEDGAL z dofinansowaniem z RPO. Firma otrzymała również dotację na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz zakup wyposażenia do działu B+R. Pozwoli to na opracowanie prototypów nowatorskich produktów oraz lepsze wykorzystanie swoich mocnych stron, związanych z posiadaniem nieopatentowanej wiedzy w postaci know-how w produkcji implantów. Zwiększy też szansę na rynku, jaką daje dynamicznie rosnący popyt na wyroby medyczne w Polsce i na świecie. 

 

Zbliżenie na element implantu na ciemnym stole
Fot.: MEDGAL Sp. z o.o.

 

olorowe elementy implantu leżą na ciemnej powierzchni
Fot.: MEDGAL Sp. z o.o.

Zbliżenie na element implantu na ciemnym stole
Fot.: MEDGAL Sp. z o.o.

  

 

Poleć innym: