Dzienna opieka i rehabilitacja uzdrowiskowa dla seniorów

Tytuł projektu: Wykorzystanie walorów naturalnych uzdrowiska Supraśl w celu zapewnienia rehabilitacji uzdrowiskowej i dziennej opieki seniorów
Beneficjent: "HAL-GEN" E. I E. PACEWICZ H. P. I P. ZEMBROWSCY sp. j
Wartość projektu: 1 488 588,34 zł
Dofinansowanie z UE: 676 847,05 zł

 

 Starsza osoba trzyma w ręku piłkę antystresową

 

Projekt polegał na wykorzystaniu naturalnych walorów środowiskowych uzdrowiska Supraśl i istniejącej infrastruktury sanatorium Knieja do potrzeb osób starszych. W terapii wykorzystywane są naturalne warunki uzdrowiska - klimat nizinny, łagodny i średnio bodźcowy, lasy Puszczy Knyszyńskiej, która należy do tzw. Zielonych Płuc Polski oraz złoża borowiny.

W ramach projektu powstał Dzienny Dom Seniora. Seniorzy mogą korzystać z zajęć rehabilitacyjnych w ramach dziennego pobytu. Podopieczni mają zapewnioną opiekę we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie w godzinach dostosowanych dla potrzeb pacjentów i ich rodzin. Wykwalifikowana kadra prowadzi działania medyczna: rehabilitację, fizjoterapię, terapię, czy masaże. Równie ważnym aspektem są działania w sferze społecznej i edukacyjnej. Szczególny nacisk kładzie się na zajęcia terapeutyczne, usprawniające pamięć i kondycję podopiecznych.

Firma przeznaczyła dofinansowanie na dostosowanie obiektu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, oraz budowę instalacji fotowoltaicznej.  

 

Zdjęcie: Matthias Zomer z Pexels

 

Poleć innym: