Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!

Tytuł projektu: Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!
Beneficjent: Miasto Białystok

Wartość projektu EFS: 3 340 580,49 PLN
Dofinansowanie z UE (EFS): 2 839 493,41 PLN

Wartość projektu EFRR: 6 308 037,68 PLN
Dofinansowanie z UE (EFRR): 5 300 772,43 PLN

 

Dzięki realizacji projektu uczniowie „Gastronomika” (Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku) uzyskują kompetencje dostosowane do potrzeb podlaskiego rynku pracy. Chodzi o młodzież kształcącą się w zawodach: kucharz i cukiernik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner. Projekt zintegrowany objął 350 uczniów i 20 nauczycieli. W jego ramach odbyły się m.in. praktyki i staże u pracodawców, kursy zawodowe oraz kursy, które pomogły w zwiększeniu mobilności młodych ludzi na rynku pracy. Uczniowie mogli skorzystać z nowoczesnego poradnictwa zawodowego. Szczególnie zdolni uczniowie otrzymują stypendia.

Z kolei nauczyciele zawodu biorą udział w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych. W ZSG zostały też wyposażone pracownie dydaktyczne. „Miękka” część projektu ma się zakończyć pod koniec 2022 roku.

W ramach projektu przebudowano i wyposażono Centrum Kształcenia Praktycznego. Działa ono przy Zespole Szkół Gastronomicznych. To nowoczesna placówka szkoleniowa, wyposażona w specjalistyczny sprzęt technologiczny, który pozwala prowadzić nauczanie w warunkach zbliżonych do tych, panujących w rzeczywistym środowisku pracy. Co ważne, Centrum spełnia normy bezpieczeństwa i jakości żywności. Ta część projektu zakończyła się w 2019 r.

Zapraszamy do przeczytania artykułu o projekcie w Informatorze „Zmieniamy Podlaskie”

  

Poleć innym: